Delårsrapport Januar - Juni 2001

Delårsrapport Januar - Juni 2001 · Svagere økonomisk tilvækst og efterspørgsel på de primære markeder er de vigtigste grunde til at SAS har haft et svagt resultat i andet kvartal. · Hensættelse for den af EU-kommissionen idømte bøde til SAS på 39,375 MEUR er foretaget for hele beløbet. · Omsætningen steg med 12,7% til 25 948 MSEK. · Resultat før afskrivninger og omkostninger til flyleasing (EBITDAR) øgede første halvår med 10,6% til 2 555 (2 310) MSEK. · Resultatet før skat var 220 (765) MSEK. Andet kvartal udgjorde 180 (1 055) MSEK. · Resultat pr. aktie for halvåret blev for SAS AB koncernen 0,86 (3,34) SEK og egenkapitalen pr. aktie udgjorde 103,20 (96,16) SEK. · I den prognose, som blev afgivet i rapporten for første kvartal 2001, forventedes koncernen at opnå et væsentligt bedre resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, for hele 2001 sammenlignet med sidste år. Som følge af det svage resultat i andet kvartal samt i trafik- og indtægtssiden for andet halvår, forventes SAS AB koncernens resultat før skat, eksklusive realisationsgevinster, nu at ligge på samme niveau som sidste år, det vil sige 1 200 MSEK. · Delårsregnskabet er ikke revideret. Hele rapporten er tilgængelig på www.sas.dk SAS AB KONCERNEN Ny koncernstruktur Bestyrelserne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA samt SAS Sverige AB indledte i 1999 gennem deres respektive bestyrelsesformænd en diskussion med den danske, norske og svenske stat om behovet for at ændre SAS juridiske struktur. Målsætningen med ændringen var at skabe én fælles SAS-aktie. Den 8. maj 2001 afgav SAS AB, et nydannet svensk selskab, tre parallelle, offentlige tilbud til aktionærerne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB om at ombytte deres aktier med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB. Den 28. juni 2001 meddelte SAS AB, at tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB var accepteret af aktionærerne repræsenterende mere end 90% af aktierne i hvert af selskaberne. Da betingelserne for tilbudene i øvrigt også er opfyldt, har bestyrelsen for SAS AB besluttet at gennemføre tilbudene. Den nye fælles aktie blev handlet gennem BTA / interimsaktier på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbörsen fra og med den 29. juni 2001. Første dag for notering og handel med aktier i SAS AB var den 6. juli 2001. Obligatoriske tilbud i Danmark og Norge er afgivet og tilbudet i Sverige er forlænget til den 17. august 2001. Bestyrelsen for SAS AB har begæret afnotering og tvangsindløsning af udestående aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. Når tilbudene er gennemført og accepteret i deres helhed vil henholdsvis den danske, norske og svenske stat eje henholdsvis 14,3%, 14,3% og 21,4% af aktierne i SAS AB. De resterende 50% af aktierne vil være ejet af private interesser. Ejerstruktur efter Tilbudene Private interesser Den danske Den norske Den svenske stat stat stat 50% 14,3% 14,3% 21,4% SAS AB VIGTIGE BEGIVENHEDER I DE SENESTE KVARTALER FØRSTE KVARTAL 2001 · SAS indgik aftale med Telia og Tenzing Communications Inc. om at teste Tenzings kommunikationssystem til trådløs internettilslutning ombord på fly. · Markedsføringsdomstolen vedtog at EuroBonus-point optjent på indenrigsruter med konkurrence i Sverige ikke må anvendes til at opnå bonus. ANDET KVARTAL 2001 · SAS fragtvirksomhed, SAS Cargo, blev etableret som et selvstændigt aktieselskab. · Aktionærerne i SAS tre moderselskaber blev tilbudt at ombytte deres aktier med samme antal nyemitterede aktier i SAS AB, det nydannede holdingselskab for den skandinaviske SAS-koncern med sæde i Stockholm. · Jørgen Lindegaard tiltrådte den 8. maj 2001 som administrerende direktør og koncernchef. Han offentliggjorde samtidig en ny struktur og organisation for SAS. · SAS EuroBonus fik for femte år i træk udmærkelsen Freddie Award. · SAS offentliggjorde i overensstemmelse med norske Braathens hovedaktionærer hensigten at overtage Braathens flyvirksomhed, eksklusive Malmö Aviation, for 1 127 MNOK. · Den nye fælles aktie blev handlet gennem BTA / interimsaktier på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmbörsen fra og med den 29. juni 2001. Første dag for notering og handel med aktier i SAS AB var den 6. juli 2001. · ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00670/bit0002.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/08/20010808BIT00670/bit0002.pdf The full report

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links