Delårsrapport Januari-September 2003

Delårsrapport Januari-September 2003 Perioden i korthet · Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 43 930 (48 235) MSEK, en minskning med 8,9%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 7,7% eller 3 698 MSEK och 10,6% under tredje kvartalet. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för hela perioden till 2 947 (5 962) MSEK. Tredje kvartalet blev resultatet 1 737 (2 130) MSEK. · Resultat före realisationsvinster och omstruktureringskostnader uppgick för perioden till -1 895 (-83) MSEK. Det negativa resultatet kan huvudsakligen hänföras till första kvartalet. Resultatet för tredje kvartalet blev 101 (50) MSEK. · Resultat före skatt uppgick till -1 225 (233) MSEK samt för tredje kvartalet till 564 (640) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till -834 (152) MSEK samt för tredje kvartalet till 699 (506) MSEK. · CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2002-september 2003 blev 7% (11%). · Resultat per aktie för perioden januari-september blev för SAS koncernen -5,07 (0,93) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 83,88 (93,70) SEK. · Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines minskade med 14% under tredje kvartalet. · SAS koncernens omstruktureringsprogram under samlingsnamnet Turnaround 2005 pågår planenligt och implementeringstakten per september var något snabbare än planerat. · SAS koncernen bibehåller prognosen för helåret 2003: Resultatet före skatt, realisationsvinster och omstruktureringskostnader kommer att bli negativt med omkring 2 miljarder SEK. Osäkerhet i yieldutvecklingen kvarstår för fjärde kvartalet. · Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De finns tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer den sjätte arbetsdagen. Från februari 2004 kommer informationen att publiceras den femte arbetsdagen varje månad. En finansiell kalender finns på: www.sasgroup.net Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 797 14 51, e-mail: investor.relations@sas.se ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links