Ny koncernstruktur og ledelse i SAS

Ny koncernstruktur og ledelse i SAS. SAS administrerende direktør Jørgen Lindegaard præsenterede i forbindelse med sin ansættelse den 8.maj hovedlinjerne i en ny koncernstruktur og ledelsesorganisation for SAS gruppen. Baggrunden for organisationsforandringen er de delvis nye krav om et samlet og vel koordineret forretnings- og markedsudviklingsarbejde som SAS planlagte ekspansion i den nærmeste femårsperiode stiller. Den nye organisation forventes at bidrage yderligere til at opnå en effektiv salgsvirksomhed, der kan skabe volumen udover markedets vækst, at styrke varemærket, skabe et prisattraktivt trafiksystem og forbedret service, effektivitet og kvalitet og dermed forbedre lønsomhed og aktieværdi. -Flyindustrien er fortsat i kraftig forandring, og en flexibel og hurtigt kørende organisation er nødvendig for tilpasning til nye forudsætninger, siger Jørgen Lindegaard. Samtidig som vi nu forøger graden af selvstændighed i vore forskellige enheder for at opnå forretningsmæssighed og resultstansvar organiserer vi os for at opnå et fælles helhedssyn og en samlet styring og ledelse af SAS Gruppen. Struktur- og organisationsforandringen går i korthed ud på -Alle forretningsområder i SAS gruppen indordnes i nye de områder, Airline Commercial, Airline Operations, Affiliated Airline Businesses, Non- Airline Businesses samt Corporate Functions og Support Services. -En ny og mindre koncernledelse med totalt seks medlemmer dannes med ansvar for hele SAS Gruppens strategier og virksomhed. Ansvaret for flyselskabet deles i koncernledelsen op i Airline Commercial med Vagn Sørensen som ansvarlig og Airline Operation som Marie Ehrling får ansvaret for. Til disse knyttes ni selvstændige enheder der tilsammen udgør flysselskabet. De seks medlemmer i SAS Gruppens koncernledelse er: Jørgen Lindegaard, Administrerende direktør Vagn Sørensen, vice koncernchef og ansvarlig for Airline Commercial Marie Ehrling, vice koncernchef og ansvarlig for Airline Operation Gunnar Reitan, vice koncernchef og Finansdirektør (CFO) Bernhard Rikardsen, koncerndirektør og ansvarlig for Human resources Henry Stenson, koncerndirektør og ansvarlig for Communications Marie Ehrling er også Accountable Manager for SAS Airline med ansvar for at den operative flyvirksomhed udføres i henhold til luftfartsmyndighedernes og SAS fastsatte reglement. For at opretholde en tæt relation mellem SAS Gruppen og de tre skandinaviske lande har Vagn Sørensen i Danmark, Gunnar Reitan i Norge og Marie Ehrling i Sverige et særligt ansvar for at repræsentere SAS Gruppen. De områder der i øjeblikket primært vil blive fokuseret på og som prioriteres i den strategiske planlægning er Koncernstrategi, Aktieejerværdi, Kundetilfredshed, Operationel kvalitet, Varemærke og Identitet, Medarbejdere og Kompetanceudvikling, samt Kommunikation & Samfundskontakt. Organisationsforandringen, som er forhandlet med berørte faglige repræsentanter, træder i kraft umiddelbart. Omorganiseringen vurderes at betyde, at et mindre overskud vil opstå primært indenfor hovedkontorsfunktionerne, men dette vil ikke foranledige varsler om opsigelser. -SAS befinder sig på et vigtigt og dynamisk niveau hvor vi har brug for at koncentrere ressourcer og opmærksomhed på vores forretningsudvikling og ekspansion, siger Jørgen Lindegaard. Jeg er derfor glad for, hurtigt at kunne etablere struktur- og ledelsesformer, som jeg bedømmer vil give forøget slagkraft og konkurrenceevne. Jeg ser frem til sammen med medarbejdere og ledelse at varetage det potentiale SAS har udviklet til et endnu mere attraktivt flyselskab, både for medarbejdere, kunder og aktieejere. Ønskes yderligere information, kontakt gerne: Vagn Sørensen, vice koncernchef og ansvarlig for Airline Commercial +46 8 797 14 61 Troels Rasmussen, informationschef SAS Danmark, +45 32 32 46 75 Organisationsdiagram findes på: https://www.scandinavian.net/company/newsfacts/press/latest.asp SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00980/bit0002.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links