SAS Regnskabskommuniké 1999

SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: *SAS Gruppens resultat før skat var 1 846 (2 857) MSEK. Fjerde kvartal blev 1 245 (378) MSEK. *Overkapacitet på markedet, generelt pristryk og ændret produktion er for en stor del årsagen til et reduceret operativt helårsresultat. *Enhedsomkostningen var 1,1% lavere end foregående år. *Passagertrafikken (RPK) steg med 1,6%. *Cash flow fra virksomheden var 2 227 (3 807) MSEK. *Realisationsgevinster ved salg af aktier og øvrige anlægsaktiver udgjorde 1 431 (1 016) MSEK. *Resultat pr. aktie blev for SAS Danmark A/S 8,70 (13,78) SEK, SAS Norge ASA 7,94 (12,13) SEK samt for SAS Sverige AB 8,41 (12,77) SEK. Udbyttet foreslås uændret fra foregående år, 4,00 SEK (3,50 DKK, 3,75 NOK) pr. aktie. *Resultat efter skat i SAS moderselskaber udgjorde: SAS Danmark A/S 345(545)MDKK SAS Norge ASA 352(541)MNOK SAS Sverige AB 593(900)MSEK Efter et svagt 1999 vurderes SAS Gruppens operative resultat for 2000 at blive væsentligt bedre. SAS Gruppens endelige årsregnskab foreligger den 13. marts 2000. Hele regnskabet er tilgængelig på www.scandinavian.net VIGTIGE BEGIVENHEDER I DE SENESTE KVARTALER FJERDE KVARTAL 1999 *All Nippon Airways blev nyt medlem i Star Alliance. *SAS informerede om sit forestående salg af en del af aktieposterne i British Midland til Lufthansa. *SAS lancerede ny Internet-site: www.scandinavian.net *SAS var først med nyt sikkerhedssystem som installeres på alle Boeing 737. *SAS bestyrelse vedtog beslutning om at anskaffe 10 Airbus til i alt 10 milliarder svenske kroner, som successivt frem til år 2004 skal erstatte Boeing 767 i SAS interkontinentale trafik. De nye fly reducerer udslip pr. flysæde med 10-20% sammenlignet med Boeing 767. *SAS solgte yderligere aktier i datanetværksvirksomheden Equant N.V. *SAS etablerede et joint venture med GECAS og solgte 30 Douglas MD-80 fly. *SAS blev af svenske forretningsrejsende valgt som det bedste flyselskab både indenrigs og udenrigs. TREDJE KVARTAL 1999 *SAS International Hotels (SIH) solgte ejendommen Radisson SAS Portman Hotel i London. SIH skal fremover drive hotellet gennem en langsigtet managementkontrakt. ANDET KVARTAL 1999 *SAS Cargo blev valgt til "Cargo Airline of the Year". *SAS og Singapore Airlines indledte en strategisk alliance. *Air New Zealand og Ansett Australia tilsluttede sig Star Alliance. *Forandringsprogrammet SAS 2000+ lanceredes over for kunder. *SAS bestilte yderligere fem fly af typen deHavilland Q400. *Star Alliance underskrev et fælles dokument, Environmental Commitment Statement, som beskriver tiltag inden for miljøområdet. FØRSTE KVARTAL 1999 *SAS oplevede fortsat forstyrrelser i kølvandet på omlægninger af luftrummet i Skandinavien, Luftrum 98, samt indkøringsproblemer i Oslos lufthavn, Gardermoen. *SAS solgte 30% af sin aktiepost i datanetværksvirksomheden Equant N.V. *SAS International Hotels solgte hotelejendommen i Amsterdam. *SAS EuroBonus vandt Freddie Award for tredje gang i træk. *SAS blev vinder af 1998 års Mercury Award i konkurrence med 250 deltagere inden for fly- og cateringbranchen. VIGTIGE BEGIVENHEDER EFTER 31. DECEMBER 1999 *År 2000-skiftet forløb uden forstyrrelser i SAS trafiksystem. *SAS lancerede WAP-tjeneste til bookning af billetter via mobiltelefoner. *SAS blev valgt til bedste indenrigsflyselskab i Norge og fik "Grand Tavel Award". *SAS bestyrelse vedtog beslutning om anskaffelse af nye større fly til Europa og Skandinavien omfattende tolv Airbus A321-100 samt optioner på yderligere ti fly til en værdi af 4,5 milliarder svenske kroner. Fly bliver leveret fra og med efteråret 2001. SAS GRUPPEN RESULTAT I SAMMENDRAG OKT - DEC JAN - DEC (MSEK) 1999 1998 1999 1998 Omsætning 10 896 10 909 41 508 40 946 Personale omkostninger -3 469 -3 595 -14 055 -13 080 Øvrige driftsomkostninger -6 288 -6 503 -24 688 -23 751 Driftsresultat før afskrivninger 1 139 811 2 765 4 115 Afskrivninger -480 -537 -1 942 -2 125 Resultatandel i associerede -170 -13 -175 -20 selskaber Resultat ved salg af aktier i datter- og associerede selskaber -3 1 283 1 Resultat ved salg af fly og 628 177 731 1 014 bygninger Driftsresultat 1 114 439 1 662 2 985 Resultat ved salg af øvrige aktier 196 1 417 1 og andele Finansnetto -65 -62 -233 -129 Resultat før skat 1 245 378 1 846 2 857 BALANCE I SAMMENDRAG 31. DECEMBER31. DECEMBER MSEK) 1999 1998 Fly og reservedele 11 297 11 339 Øvrige ikke rentebærende aktiver 19 296 19 330 Rentebærende aktiver 3 532 1 769 Likvide midler 8 335 8 011 Aktiver 42 460 40 449 Egenkapital 17 061 16 110 Minoritetsinteresser 25 19 Driftslån 772 854 Rentebærende gæld 11 624 11 005 Driftsgæld 12 978 12 461 Egenkapital og gæld 42 460 40 449 Egenkapital 1. januar 1999 16 110 Ændring af omregningsdifferencer m.m. 35 Resultat efter skat 1999 1 686 Forslået overførsel til moderselskaberne -770 31. december 1999 17 061 FINANSIERINGSANALYSE OKT - DEC JAN - DEC (MSEK) 1999 1998 1999 1998 Resultat før skat 1 245 378 1 846 2 857 Afskrivninger 480 537 1 942 2 125 Resultat ved salg af -821 -179 -1 431 -1 016 anlægsaktiver Justering for poster der ikke indgår i cash flow m.m. 72 -39 -130 -159 Cash flow fra virksomheden 976 697 2 227 3 807 Ændring i driftskapital 876 1 155 -295 330 Nettofinansiering fra 1 852 1 852 1 932 4 137 virksomheden Investeringer inklusive forskud til flyleverandører -1 632 -2 625 -5 870 -6 112 Salg af anlægsaktiver m.m. 4 571 455 6 439 2 360 Udbytte til moderselskaber 0 0 -957 -1 141 Finansieringsunder-/overskud 4 791 -318 1 544 -756 Ekstern finansiering, netto -2 216 886 -1 220 -1 050 Forandring af likvide midler ifølge balancen 2 575 568 324 -1 806 NØGLETAL Finansielle nøgletal (baseret 31. DEC 31. DEC på det officielle regnskab) 1999 1998 Forrentning af investeret 9% 13% kapital (ROCE) Forrentning af egenkapitalen * 8% 13% Soliditet 41% 40% Nettogæld, MSEK 529 2 079 Gældsætningsgrad ** 0,03 0,13 Rentedækningsgrad 3,7 4,7 Værdiskabende nøgletal (baseret på markedsjusteret investeret kapital) *** CFROI 14% 22% ROCE, markedsbaseret 9% 18% * Efter beregnet skat ** Gældsætningsgraden beregnet som rentebærende gæld reduceret med rentebærende aktiver i relation til egenkapital og minoritetsinteresser *** Markedsværdier på flyflåden samt nuværdi af operationelle leasingkontrakter indgår i markedsjusteret investeret kapital ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01040/bit0002.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links