SAS Aktie - SAS AB over 90 procent accept i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige.

SAS Aktie - SAS AB over 90 procent accept i SAS Danmark, SAS Norge og SAS Sverige. - Den nye fælles aktie vil blive handlet gennem BTA / Interimsbevis på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen fra og med den 29. juni 2001. Den første dag for notering og handel med aktier i SAS AB beregnes til den 6. juli 2001. - Det obligatoriske tilbud i Norge og Danmark gives og tilbudet i Sverige forlænges. - Tilbageværende udestående aktier vil blive tvangsindløst. Tilbudene til aktionærerne i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB er blevet accepteret af aktionærerne repræsenterende henholdsvis 94,2, 96,6 og respektive 93,1 procent af aktierne. Vilkårene for tilbudene i øvrigt er opfyldt, og bestyrelsen for SAS AB har besluttet af gennemføre tilbudene. Obligatoriske tilbud og forlængelse SAS Danmark A/S Til aktionærerne i SAS Danmark A/S gives et obligatorisk tilbud om at indløse aktier i SAS Danmark A/S i bytte mod et tilsvarende antal aktier i SAS AB (1:1). Dette tilbud løber i perioden 6. juli til 17. august 2001 og vil blive præsenteret i et særskilt udformet tilbudsdokument. Betaling i form af nyemitterede aktier i SAS AB forventes at kunne ske i slutningen af august 2001. SAS Norge ASA Til aktionærerne i SAS Norge ASA gives et obligatorisk forlænget tilbud mod kontant betaling. Prisen i det obligatoriske tilbud fastsættes og offentliggøres den 29. juni. Dette tilbud er gældende i perioden 6. juli til 17. august 2001 og vil blive præsenteret i et særskilt udformet tilbudsdokument. Betaling forventes at kunne ske i slutningen af august 2001. SAS Sverige AB De tilbageværende aktionærer i SAS Sverige AB har mulighed for at indløse deres aktier i SAS Sverige AB i bytte mod et tilsvarende antal aktier i SAS AB (1:1). Dette tilbud er gældende i perioden 6. juli til 17. august 2001. Betaling i form af nyemitterede aktier i SAS AB forventes at kunne ske i slutningen af august 2001. Tidsplan for handel i SAS AB De aktionærer, som indløser deres aktier i den ordinære anmeldelsesperiode, vil som betaling få udstedt et såkaldt BTA/ betalt interimsbevis i SAS AB med overførsel til aktionærernes VP-konto den 29. juni 2001. Handel i disse værdipapirer indledes på børserne i Stockholm, København og Oslo fra og med den 29. juni 2001 for derefter at blive erstattet med nyemitterede aktier i SAS AB. Handel med aktier i SAS AB forventes at ske fra og med den 6. juli 2001. Afnotering/Tvangsindløsning Bestyrelsen i SAS AB vil begære afnotering og tvangsindløsning af udestående aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB. SAS Danmark A/S Afnotering af aktier i SAS Danmark A/S og påbegyndelsen af tvangsindløsningen finder sted, efter at det obligatoriske tilbud afsluttes og forventes at finde sted i september. SAS Norge ASA Aktierne i SAS Norge ASA vil blive suspenderet fra handel i tilknytning til at tvangsindløsningsproceduren påbegyndes, hvilket beregnes at ske den 6. juli 2001. Afnoteringen af aktierne i SAS Norge ASA vil ske i tilknytning til, at det obligatoriske tilbud afsluttes og forventes at finde sted i midten af august. SAS Sverige AB Afnotering af aktierne i SAS Sverige AB forventes at finde sted den 6. juli 2001. Foranstaltningerne til gennemførelsen af tvangsindløsningen er blevet påbegyndt. For yderligere information: Gunnar Reitan, Vice koncernchef og Finansdirektør +46 8 797 2844 Benny Zakrisson, Vice President, Corporate Advisory +46 8 797 4397 Sture Stølen, Investor Relations +46 8 797 1451 Nordea Securities i Stockholm +46 8 407 9000 Nordea Securities i Københamn +45 3333 6146 Nordea Securities i Oslo +47 22 48 6925 Frösundavik den 28. juni 2001 SAS AB ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/28/20010628BIT00800/bit0001.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links