SAS flytter dele af billetafregningen ud af virksomheden

SAS flytter dele af billetafregningen ud af virksomheden Som en del af det omfattende besparelsesprogram- Turnaround 2005 - i SAS koncernen har SAS ledelse besluttet at flytte dele af virksomhedens billetafregning til en ekstern virksomhed. Billetafregningen er en afdeling, der udfører en række opgaver for Scandinavian Airlines og andre luftfartsselskaber. Opgaverne inkluderer afregning fra rejsebureauer over hele verden, afregning mellem luftfartsselskaber samt en række indtægts- og informationssystemer. Beslutningen kommer efter et intensivt studie, der har været i gang siden nytår. Her har ledelse og medarbejdere samt de faglige organisationer bistået af et eksternt konsulentfirma undersøgt flere forskellige besparelsesmuligheder - interne såvel som eksterne. Konklusionen er blevet, at SAS ved en intern løsning kan spare ca. 40 millioner DKK årligt (50MSEK), mens man kan spare ca. 70 millioner DKK (85 MSEK) årligt ved at flytte dele af virksomheden ud. Til gengæld beholder SAS selv IT-platformen, samt arbejdet med SAS indtægts- og informationssystemer. "Den beslutning, vi nu har truffet, er helt på linje med hvad flere andre europæiske luftfarts-selskaber har gjort for flere år siden", siger Steen Wulff, direktør for SAS billetafregning. Beslutningen betyder, at medarbejderstaben i de berørte afdelinger i København reduceres fra 275 til cirka 105 medarbejdere. SAS stiller forskellige støtteordninger til rådighed for de overtallige medarbejdere. I processen har der været ført forhandlinger med flere potentielle eksterne leverandører. De relevante leverandører, som nu bliver evalueret, er alle hjemmehørende i Indien. Udflytningen beregnes at være klar sommeren 2004. SAS tilsluttede sig tidligere på året FN's Global Compact - en aftale, der forpligter underskriverne til at overholde standarder for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, som bl.a. er nedfældet i menneskerettighedskonventionen. Dette har betydet, at SAS har indført en ny policy for indkøb. Disse krav er blevet stillet allerede fra starten af processen og vil blive uddybet og konkretiseret i løbet af forhandlingen med den nye samarbejdspartner. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Informationschef Troels Rasmussen, tlf. 32 32 46 75 / mobil 23 22 46 75 eller Direktør Steen Wulff, tlf. 32 32 36 31 Med venlig hilsen SAS Group Corporate Communication ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/03/20030903BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/03/20030903BIT00320/wkr0002.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links