SAS-ja till att gå ind som ejer i Braathens

SAS ja til at gå ind som ejer i Braathens Skaber grundlag for vækst og værditilvækst i begge selskaber. Arbejdspladser, ruteudbuddet og det norske luftfartssystem sikres Luftfartsselskabet Braathens og dets hovedejer har kontaktet SAS og bedt SAS vurdere et engagement på ejersiden i Braathens, for på den måde at bidrage til en forbedret situation på langt sigt i selskabet. Braathens ejere og ledelse mener, at Braathens ikke har mulighed for at overleve som selskab med den nuværende struktur. Den atypiske situation i Norge, med to tilnærmelsesvis lige store aktører i et begrænset marked, har sammen med andre forhold ført til, at Braathens - på trods af sin position som markedsleder på norsk indenrigs - har lidt store tab over flere år. Braathens har ud fra sin vanskelige finansielle situation vurderet forskellige løsninger, og er kommet til, at et engagement fra SAS på ejersiden er den bedste og eneste løsning, når det gælder at sikre den videre drift, arbejdspladser og tilbudet til kunderne. SAS deler Braathen's opfattelse. Resultatet skaber grundlag for vækst og værditilvækst i begge selskaber. SAS har derfor indgået en aftale om køb af de aktieposter, som er blevet sat til salg af Braathens største ejere, Braathens familien (Braganza og Bramora 38%) og KLM (30%) - i alt 68%, for NOK 35,- pr. aktie. Samme tilbud vil blive givet til de øvrige aktionærer i Braathens. Braathens aktiviteter i Sverige omfattes ikke af aftalen, og disse vil blive afhændet før købet gennemføres. Tilbuddet prissætter selskabets norske virksomhed til MNOK 1127. Transaktionen forudsætter blandt andet godkendelse fra relevante myndigheder og at SAS opnår en ejerandel på mere end 90%. Braathens består Braathens fortsætter som eget varemærke og eget selskab med egen organisation. Arbejdspladserne i de to selskaber sikres og eventuel overtallighed vil blive søgt løst ved naturlig afgang, omplaceringer og omskoling. Både det indenlandske og internationale ruteudbud vil blive styrket. Det norske luftfartssystem sikres - med den betydning dette har for distrikterne og det lokale erhvervsliv, arbejdspladser og kompetence. Ingen prisstigninger Synergier, som kan hentes ud ved en samordning, gennem reduceret overkapacitet og tilpasninger, vil komme ejerne til gode ved at give grundlag for yderligere vækst og udvikling. Besparelserne vil også komme kunderne til gode, blandt andet ved at selskaberne garanterer, at priserne ikke vil stige i de nærmeste to år, bortset fra ved ekstraordinære forhold. Der vil blive opretholdt to separate bonusprogrammer med gensidig optjening og udtag af points på de to selskaber. Ruteudbuddet udvides Med en kapacitet som er tilpasset markedsgrundlaget, vil den eksisterende overkapacitet blive reduceret. Det vil sikre et mere stabilt og robust luftfartssystem, have miljømæssige fordele - med lavere ressourceforbrug, bedre udnyttelse af flyflåden og mindre udledning - samtidig med at tilbuddene til de rejsende bliver udvidet: En reduceret generel overkapacitet giver anledning til oprettelse af både nye direkte indenrigsruter, som mellem Oslo og Finnmark, og nye direkte ruter og frekvenser på udenrigsruter fra de større norske byer. Totalt set vil rutetilbud og tidstabel blive forbedret. Ingen af dagens ruter vil blive nedlagt. Normalisering af situationen i Norge I Europa har de nationale flyselskaber, "national carrier" - som repræsenterer landet i de fleste bilaterale luftfartsaftaler - en markedsandel på sit indenlandske hjemmemarked på mellem 60 og 95 procent. Dette er en forudsætning for at man skal have styrke nok i hjemmemarkedet til at sikre et stærkt, internationalt tilbud, både gennem egen virksomhed og gennem en stærk position i forskellige alliancer. Dagens særlige norske situation i luftfarten har ført til manglende lønsomhed og overkapacitet. En sådan situation sætter på længere sigt såvel arbejdspladser som kompetence, luftfartssystemet, tilbuddene og den internationale konkurrenceevne på spil, med de meget omfattende negative konsekvenser dette vil have for det norske samfund. SAS køb af aktier i Braathens og en konsolidering i Norge vil ikke ændre det faktum, at der er fri konkurrence på indenrigs norsk luftfart. Indtil nu, med overkapacitet og to stærke aktører med parallelruter i et forholdsvis lille marked, har tærsklen for andre, der har villet ind på dette marked været meget høj. Norge og det norske samfund har behov for en stærk og selvstændig aktør kom kan varetage det norske markeds nationale og internationale behov i en international luftfartsverden. Konkurrencefladerne i luftfart går primært mellem de store internationale aktører og de internationale alliancer - i mindre grad på det nationale plan fordi markederne her normalt er for små til at opnå en lønsom konkurrence. De ændringer luftfarten nu gennemgår giver et stærkt behov for konsolidering, for at give den nødvendige styrke og konkurrencekraft i det internationale marked. I USA er branchen blevet restruktureret fra et stort antal aktører til i dag at bestå i hovedsagen af fire-fem større selskaber. Det samme behov findes i Europa, hvor ikke mindst tilknytningen til stærke alliancer har været en forudsætning for at opnå konkurrencedygtighed. Med venlig hilsen Scandinavian Airlines For yderligere information kontakt venligst: Vicekoncernchef i SAS Vagn Sørensen, +46 70 997 1461 Informationschef, Troels Rasmussen, +45 23 22 4675 ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00850/bit0002.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links