SAS´köb af Braathens

SAS' køb af Braathens Det norske Konkurransetilsynet har i dag offentliggjort sin foreløbige vurdering af SAS' potentielle køb af Braathens. Det indebærer at tilsynet har indsigelser imod købet og siger nej til en gennemførelse. Konkurransetilsynet begrunder primært sin vurdering med, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort at Braathens er en "fallitvirksomhed". Braathens henvendte sig i sin tid til SAS fordi selskabet mente at de befandt sig i en finansiel situation de ikke kunne overleve. Braathens så det som den eneste løsning at SAS gik ind på ejer siden af selskabet - for at redde arbejdspladser, det norske luftfartsmiljø og tilbudet til norske kunder. Da SAS indgik aftale med majoritets ejerne i Braathens, var det på dette grundlag, sammen med muligheden for at tilpasse den norske luftfarts struktur til gængs praksis i Europa. Braathens finansielle situation har været hovedelementet i den argumentation der har været ført overfor Konkurransetilsynet. Man har forsøgt at gøre det klart, at hvis SAS ikke får muligheden for at gå ind som ejer i selskabet, vil Braathens ikke kunne overleve og arbejdspladser vil gå tabt. Vi registrerer at Konkurransetilsynet i sin foreløbige beslutning ikke deler Braathens opfattelse af sin egen situation. SAS har respekt for at Konkurransetilsynet har som opgave at vise bekymring for den fremtidige konkurrence i norsk luftfart. Situationen er imidlertid nu, at Konkurrencetilsynet mener Braathens kan overleve uden SAS. Dette står i skarp kontrast til udgangspunktet ved Braathens henvendelse til SAS. Hvis Konkurransetilsynets vurdering af Braathens situation er den korrekte, falder grundlaget for gennemførelsen af aftalen mellem SAS og Braathens ejere efter alt at dømme bort. I første omgang må det afklares hvilken beskrivelse af Braathens finansielle situation og fremtid der er den korrekte. Dette vil være udgangspunktet for den dialog der skal føres mellem parterne fremover. Hvis der ved Konkurransestyrelsens endelige beslutning hersker usikkerhed om dette spørgsmål, vil det være naturligt at en ny instans afgør sagen. SAS vil i den situation anke Konkurransetilsynets endelige afgørelse. Ønskes yderligere information, kontakt gerne: vice koncernchef Marie Ehrling tel +46 8 7972156 informationsdirektør Henry Sténson tel +46 8 7971455 Med venlig hilsen Scandinavian Airlines Informationsafdelingen ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00740/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/20/20010820BIT00740/bit0001.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links