SAS koncernen Delårsrapport Januar-Marts 2003

Første kvartal i korthed · Første kvartals omsætning udgjorde 13 710 (13 775) MSEK, en nedgang på 0,5%. For sammenlignelige enheder og justeret for valutaeffekt faldt omsætningen i perioden med 4,5% eller 616 MSEK. · Omsætningen i Scandinavian Airlines udgjorde 7 434 (8 576) MSEK. Justeret for valutaeffekter faldt omsætningen med 11,2%. · Resultat før afskrivninger og omkostninger til flyleasing (EBITDAR) udgjorde for kvartalet -398 (584) MSEK. · Resultat før realisationsgevinster udgjorde for første kvartal -1 939 (-1 313) MSEK. Eksklusive omkostninger til afvikling af overkapacitet var resultat før realisationsgevinster cirka -1 739 (-1 313) MSEK. · Resultat før skat udgjorde -1 876 (-1 446) MSEK. · CFROI for tolvmånedersperioden april 2002-marts 2003 blev 11% (6%). · Resultat pr. aktie i perioden januar-marts blev for SAS koncernen -9,72 (-8,17) SEK og egenkapitalen pr. aktie udgjorde 81,23 (83,80) SEK. · Der er vedtaget yderligere omkostningsbesparelser på 8 000 MSEK, især inden for Scandinavian Airlines og yderligere 1 000 MSEK inden for Subdiary & Affiliated Airlines. Den fulde effekt skal være opnået i 2005. · På baggrund af usikkerheden omkring udviklingen på markedet fremkommer SAS koncernen under de nuværende forhold, i overensstemmelse med det som præsenteredes den 12. februar 2003, ikke med en nærmere vurdering af resultatet for hele 2003. Informationer Delårsrapport 2, januar-juni 2003 11. august 2003 Delårsrapport 3, januar-september 2003 11. november 2003 Regnskabskommuniké 2003 februar 2004 Årsregnskab 2003 og Miljøregnskab marts 2004 Alle rapporter findes på engelsk, dansk, norsk, svensk og kan rekvireres fra SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De findes også tilgængelige og kan bestilles på internet: www.sasgroup.net SAS koncernens månedlige trafik- og produktionsstatistik udkommer den 6. arbejdsdag i hver måned. Investor Relations SAS koncernen: Sture Stølen +46 8 797 14 51 e-mail: investor.relations@sas.se ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00040/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00040/wkr0002.pdf The full report

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links