SAS koncernens trafiktal för november 2007: God yield och trafiktillväxt men kabinfaktorn påverkad av ökad säteskapacitet

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,3 miljoner passagerare under november 2007, 1% fler än 2006. SAS koncernen redovisar därmed en passagerarökning för 32:a månaden i rad. På tolvmånadersbasis har SAS koncernen transporterat över 41 miljoner passagerare. SAS koncernen ersatte successivt Q400 flygplanen med inleasade flygplan under november. Säteskapaciteten blir på grund av större flygplanstorlek tillfälligt något högre än planerat vilket påverkade kabinfaktorn för månaden. Kabinfaktorn minskade med 0,9 procentenheter till 65,4%, men var positiv för SAS International, SAS Norge, Widerøe, airBaltic och Spanair.

- Trafiken och yielden fortsatte att utvecklas positivt under november trots att vi ej flög med Q400 planen. Fortsatt kundförtroende, god marknadsutveckling samt nya kommersiella satsningar är de viktigaste orsakerna bakom tillväxten. Utvecklingen är glädjande, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451


Marginalt fald skyldes mangel på kapacitet

- I lyset af, at SAS Danmark har manglet kapacitet i november som følge af groundingen af DASH8, er jeg er tilfreds med at vi kun har oplevet et marginalt fald i antal passagerer. Med dette in mente er november måneds trafiktal en tillidserklæring fra vore kunder, og på deres vegne er jeg glad for, at vi nu har fundet midlertidig erstatning for DASH8. Lige nu flyver 92 procent af vores normale produktion, og fra januar kommer vi meget tæt på 100 procent, siger adm. direktør i SAS Danmark, Susanne Larsen

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links