Aktiv aldring: Åbent udbud om prækommercielle løsninger inden for robotteknologi

EU-landene står overfor udfordrende tider inden for sundhed og ældrepleje;      i takt med at at der blive flere ældre med behov for pleje og omsorg, er landene samtidig under pres for at levere både bedre og mere omkostningseffektive ydelser. SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) er et tværeuropæisk projekt, der har til formål at demonstrere, hvordan den offentlige service kan nytænkes ved at udbyde og efterspørge forskning og udvikling af nye løsninger, der kan højne både kvalitet og effektivitet i ældrepjen.    

SILVER projektet søger efter nye veje til, hvordan den offentlige sektor kan tilegne sig nye innovative løsninger til sundheds- og plejesektoren ved at anvende præ-kommercielle udbud (Pre-Commercial Procurement, PCP). Prækommercielle udbud er en proces, der er designet specifikt til at matche forskning- og udviklingsaktiviteter, med udvikling af løsninger til konkrete behov hos den offentlige sektor. Målet er at udvikle nye teknologier, der kan bidrage til at ældre fortsat kan leve længere i eget hjem, ved hjælp af robotteknologi og anden relateret teknologi. Dette skal gøre ældre i stand til at leve uafhængigt og nyde livet længst muligt i eget hjem – selv med fysiske og mentale handicaps.

Den 1. marts 2013 åbnede et internationalt prækommercielt udbud med fokus på køb af forskning og udvikling af nye robotteknologier, der kan gøre ældre i eget hjem mere uafhængige og selvhjulpne. Det totale budget for udbuds-konkurrencen er 2.150.000 EUR. Registrering og deltagelse i udbuddet kan gøres via SILVER-projektets hjemmeside: www.silverpcp.eu/call-for-tender/registration

Udbuddet er åben for indsendelse af tilbud indtil d. 12. juni 2013. Udbuddet er åben for alle, der ønsker at byde, og som kan forpligte sig til at gennemføre størstedelen af tilhørende forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for de geografiske grænser, som er defineret af EU’s medlemsstater og lande, der er tilknyttet EU’s 7. rammeprogram (FP7). Alle tilbudsgivere vil blive evalueret ud fra de samme objektive kriterier uanset oprindelsesland eller virksomhedsstørrelse.

Når udbuddet lukker, vil den prækommercielle udbudsproces blive gennemført i 3 faser, med afslutning i april 2016. Fase 1 er en vurdering af potentiale og gennemførelse blandt udvalgte teknologier og forslag fra virksomheder. De mest lovende ideer vil i fase 2 blive videreudviklet til prototyper. I fase 3 vil en test-produktion og koncepter derefter blive vurderet og sammenlignet på baggrund af brugerinddragelse og afprøvning i virkelighedsnære testmiljøer. I SILVER-projektet vil op til tre løsninger i fase 3 blive udviklet og testet i Danmark, Finland, Sverige, Holland og Storbritannien. I Danmark vil Odense Kommune og Syddansk Sundheds-innovation stå for gennemførelse af afprøvning og test.

SILVER har som mål, at etablere og udføre en prækommerciel udbudsproces inden for rammer og betingelser i EU. Målet med SILVER er samtidig at demonstrere, hvorledes prækommercielle udbud er en effektiv tilgang til at adressere samfunds-mæssige udfordringer. Projektet arbejder samtidig for en bred udbredelse af den udviklede PCP-proces til resten af Europa.  

”Gennem SILVER har vi mulighed for at præsentere vores udfordring og lade markedet komme op med innovation vi ikke vidste var muligt, og som markedet ikke vidste der var et behov for. Resultatet bliver, at vi får løsninger som vi virkelig kan bruge og virksomheder udvikler innovation, som de ved at der er efterspørgsel efter”, fortæller direktør Eva Sahlén, Socialforvantningen, Västerås Kommune, Sverige.

I 2020 forventes det, at nye løsninger fra SILVER-projektet implementeret i ældreplejen vil gøre det muligt, at 10% flere ældre, modtager pleje fra det samme antal plejepersonale som i dag. Målet er samtidig, at øge livskvaliteten hos de ældre ved at gøre dem mere uafhængige og forbedre deres helbred.

Yderligere information:

SILVER National koordinator DK
René Lorenz
Odense Kommune
rlo@odense.dk
+ 45 63 75 30 01

SILVER Projekt koordinator
Stephen Browning
SBRI Account Manager
Technology Strategy Board (UK)
stephen.browning@tsb.gov.uk
+ 44 1793 442700

www.silverpcp.eu

SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics)       er et forsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at etablere en generisk model for prækommercielle indkøb og gennemføre et fælles udbud på tværs af flere EU-lande. Projektet er finansieret af den Europæiske Union, under det 7. rammeprogram (FP7) for forsknining og teknologisk udvikling, ICT cooperation. Projektet havde start i januar 2012 og gennemføres frem til april 2016. Projektet består af partnere fra Danmark, Finland, Holland, Sverige og Storbritannien.

Om os

SILVER The first objective of the SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) is to establish, and execute, an agreed PCP process to run a cross-border PCP call for tender. This generic process should also form a basis for national PCP calls designed outside of the SILVER project. The second objective is to use the PCP process developed in the project to identify new technologies and services to support the independent living of the elderly. SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) is a development project funded by the European Commission under the Seventh Framework Programme for research and technological development (FP7). The project started in January 2012 and will run for 51 months.