Sorø: Industrivirksomhederne skaber job

Hvor industrien i resten af landet taber arbejdspladser, så har industrivirksomheder i Sorø Kommune skabt nye arbejdspladser. Borgmester Gert Jørgensen fra Sorø glæder sig over den positive udvikling.

Beskæftigelsen i industrien har generelt været faldende de sidste mange år. Men det gælder ikke i Sorø Kommune. Her ansætter industrien flere folk.

- Ser man på jobskabelsen i vores kommune, ser det faktisk rigtig fint ud. Hvor resten af Region Sjælland har tabt job de sidste år, så er vi faktisk gået lidt fremad, og særligt er det godt at se, at industrien faktisk trækker os opad. Det er rigtig godt gået af vores industrivirksomheder, som er så vigtige for beskæftigelsen, siger borgmester Gert Jørgensen.

I alt er der i dag ca. 1000 beskæftigede i Sorøs industri, og det tal var for to år siden 900, altså en stigning på godt og vel 10 %.

- Det er imponerende at vores industrivirksomheder, kan trække fremad i de her år, hvor konkurrencen er så hård fra udlandet. Det er rigtig interessant, og viser at vi i Sorø kommune har et rigtig stærkt erhvervsliv, som kan klare sig rigtig godt i konkurrencen med udlandet. Det lover godt for fremtiden, siger borgmesteren.

Tallene stammer fra det nye VækstVilkår Sorø, som udkommer i starten af december. Her opgøres væksten og dens vilkår for Sorø Kommune.

Eksporten vokser

Et af de områder, hvor industrivirksomheder udmærker sig udover væksten i antal arbejdspladser er eksporten, hvor det typisk er industrien, der trækker. I alt eksporterer 155 virksomheder med hovedsæde i Sorø Kommune for i alt 1,2 milliarder, og tallet er stigende. Siden 2006 er antallet af virksomheder med eksport fra Sorø Kommune steget med 30 %. Det er mere end dobbelt så meget som landsgennemsnittet, som ligger på 13 %. Og værdien er steget med ca. 400 millioner kroner.  

- Vi ser nu de første tegn på, at erhvervsudviklingsstrategien fra 2011 begynder at bære frugt. Vi har gennem flere år haft fokus på at forbedre vilkårene for de eksisterende virksomheder i kommunen og eksempelvis inspirere dem til at se ud over landets grænser. Og de nye tal fra VækstVilkår tyder på, at det har virket. Nu gælder det så bare om at sætte endnu mere fokus på, hvordan vi yder den bedst mulige erhvervsservice til virksomhederne i kommunen, siger formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd, Mads Birk Kristoffersen.

Væksthus: Godt gået, Sorø

Også i Væksthus Sjælland er man imponeret over udviklingen i Sorø Kommune.

- Generelt set klarer Sorø sig rigtig flot. Det har været nogle rigtig hårde år for industrien i Region Sjælland, og i de fleste kommuner ser vi, at antallet af arbejdspladser bliver færre. På den baggrund er det imponerende godt gået af industrivirksomhederne fra Sorø, udtaler væksthusdirektør Mads Váczy Kragh.

VækstVilkår Sorø udgives af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Den udkommer primo december måned og vil kunne findes på www.vaekstanalyse.dk/vaekstvilkaar    

Borgmester Gert Jørgensen på telefon 21 46 32 29

Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Mads Birk Kristoffersen på telefon 30 54 10 70

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia