SOS-Børnebyernes bedste år til dato

I 2007 valgte endnu flere danskere at blive faddere hos SOS-Børnebyerne, som derfor kunne hjælpe forældreløse og forladte børn i langt over 100 lande. SOS-Børnebyerne indsamlede sidste år 97 mio. kr. - det højeste beløb i organisationens historie

SOS-Børnebyerne oplevede i 2007 en vækst i danskernes ønske om at hjælpe forældreløse og forladte børn til en tryg opvækst. I året der gik, indsamlede organisation knapt 100 millioner kroner, hvilket blandt andet skyldes en stor vækst i antallet af faddere. Det fremgår af SOS-Børnebyernes årsrapport, der netop er offentliggjort.

”I 2007 fik vi i alt 5000 nye, aktive faddere, så vi ved årsskiftet havde over 20.000 danske faddere. Vi kan se, at fadderskaber er en rigtig populær måde at hjælpe på. Når man er fadder, følger man et barns udvikling og kan se hvilken effekt pengene har. Det giver mening for de voksne, men også for deres børn – vi kan nemlig se, at mange børnefamilier bruger et fadderskab til at tale med børnene om forholdene i andre lande,” siger Hanne Rasmussen, SOS-Børnebyernes direktør.

Leila blev fadder i 2007
”Vi ville gerne gøre noget godt for nogen – og det var dejligt, at det var for et barn, så det kunne blive et projekt, vi alle fire kunne være med i,” fortæller Leila Buksted Hansen, der sammen med sin familie blev faddere i 2007. Leila og Arne har to drenge på seks og fire år, og er blevet faddere for fireårige forældreløse Louis fra Burundi, hvis historie man kan finde på www.sos-fadder.dk.

”Vi ville ikke selv afgøre, i hvilket land vi skulle være faddere. Det lod vi være op til SOS, der meget bedre vidste, hvor der var mest brug for hjælp. Men vi blev virkeligt glade, da vi åbnede brevet for godt et år siden. Vi var rigtig spændte! Vi sad alle sammen inde på stuegulvet og åbnede kuverten, og bagefter hen og kigge i atlasset, for at se hvor Burundi lå i Afrika – det vidste vi ikke helt”, griner Leila.

NB: SOS-Børnebyerne kan altid formidle kontakt til en lokal fadder.

Årsrapporten kommer ud til 100.000 mennesker
En udgave af årsrapporten med tal, tekst og billeder udkommer i denne uge sammen med kvartalsmagasinet SOS-Børneby Nyt, som udsendes til Leilas familie samt alle SOS-Børnebyernes øvrige bidragydere, faddere og andre interesserede – samlet over 100.000 mennesker. Man kan altid finde de seneste årsrapporter for SOS-Børnebyerne på www.sos-borneby.dk.

Tags:

Multimedia

Multimedia