Danske restauratører i historisk aftale med Swedbank Card Services

Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) har på vegne af sine ca. 1.400 medlemmer forhandlet en flerårig aftale på plads med Swedbank Card Services om indløsning af internationale betalingskort.

Afregning efter kun 2 bankdage

Aftalen med Swedbank Card Services giver DRC’s ca. 1.400 restauranter, cafeer, kroer og hoteller adgang til særlige attraktive priser og vilkår, når gæsterne betaler med internationale betalingskort, såsom VISA, MasterCard, Eurocard, VISA Electron og Maestro. Kortomsætningen udbetales til medlemmet efter kun 2 bankdage - uden betaling af factoringafgift. Den hurtige afregning på kun 2 bankdage via Swedbank Card Services giver en forbedret likviditet, der afspejles direkte på den enkelte restauratørs kassekredit.

 ”Det er en særdeles gunstig aftale, vi har forhandlet os frem til for vore medlemmer”, siger Kirsten Hauge, direktør for DRC, og fortsætter: ”De aftaler, som restauratører har med PBS i dag, har typisk 28 afregningsdage eller 7 bankdage, hvis man er villig til at betale en såkaldt ”factoringafgift”. Den nye aftale med Swedbank Card Services giver både en hurtigere udbetaling af likviditeten og en lavere omkostning”.

 Nemt at skifte

De eksisterende betalingsterminaler i butikkerne bliver genanvendt, og implementeringen af Swedbank Card Services som kortindløser, kan gennemføres hurtigt og smidigt uden ændringer i butikkernes tekniske udstyr og uden besøg af teknikker.

Der er kun fordele ved at tilslutte sig denne ordning i forhold til eksisterende aftaler, og da det samtidig er nemt for restauratøren at skifte, er det bare om at gøre det” udtaler direktør Kirsten Hauge, DRC. 

 Swedbank Card Services udvikler kortmarkedet

Swedbank Card Service har skærpet konkurrencen for kortindløsning og har derved sat skub i udviklingen af det danske kortmarked ved at fremme anvendelsen af alle slags betalingskort. Swedbank Card Services vil fortsætte med at skabe en fordelagtig situation for forretninger samt forbrugere i Danmark.

”Siden vi lancerede Swedbank Card Services i Danmark sidste år, har vi oplevet en stor interesse for vores produkter, og det tror jeg især skyldes, at vi er kommet med et godt og seriøst alternativ til de tilbud, som ellers er på markedet” siger Morten Kolind, chef for Swedbank Card Services i Danmark, og fortsætter Vi er meget glade for samarbejdet med DRC, som sikrer, at informationen om de nye tider med nye attraktive vilkår kommer bredt ud i markedet, og bliver til gavn for mange restauratører”.

 Fakta om Swedbank Card Services

  • Swedbank Card Services henvender sig til alle virksomheder - store som små - der sælger varer eller serviceydelser via fysiske forretninger eller via Internet, og som ønsker, at deres kunder skal kunne betale med internationale betalingskort som VISA eller MasterCard.
  • Swedbank Card Services tilbyder hurtig afregning efter kun 2 bankdage – dette medfører en forbedret likviditet hos forretningerne.
  • Bruttoafregning af den samlede kortomsætning uden fradrag af omkostninger, som først faktureres måneden efter salget
  • Swedbank Card Services tilbyder lavere priser, som fastsættes individuelt baseret på fakta om den enkelte forretning.
  • Kortindløsning via Swedbank Card Services påvirker ikke brugen af Dankort, da Swedbank Card Services bruger samme terminaler og samme infrastruktur.
  • Ansøgningen om en aftale sker nemt online via www.swedbank.dk/cardservices

Læs mere om Swedbank Card Service på swedbank.dk/cardservices

Om Swedbank Card Services

Swedbank Card Services AB er et datterselskab 100 % ejet af Swedbank AB og er med en markedsandel på mere end 55 % i Sverige – og med betydelige volumener i resten af Norden og i de baltiske lande – markedsførende indenfor kortindløsning.

 Swedbanks vision er at være den ledende finansielle institution på de markeder, hvor Swedbank er repræsenteret. Samlet har Swedbank har 9,4 millioner privatkunder og ca. 600.000 erhvervskunder med 419 kontorer i Sverige, 278 kontorer i de baltiske lande og 215 kontorer i Ukraine. Koncernen har også virksomhed i Helsingfors, Kaliningrad, København, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersborg og Tokyo. I 2008 var den samlede balance på 1.812 milliarder SEK, og antallet ansatte var ca. 21 000. Læs mere om Swedbank på www.swedbank.dk

Om Danmarks Restauranter & Cafeer

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er med sine godt 1400 medlemmer nu den største landsdækkende brancheforening for restauratører.

Foreningen arbejder lokalt og på landsplan for at give erhvervet de bedste rammebetingelser og lægger vægt på at optimere hver enkelt restauratørs indtjeningsmuligheder. Eksempelvis ved at indgå fordelagtige brancheaftaler med leverandører og derigennem minimere medlemmernes omkostninger.

For mere information, kontakt venligst:

Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC)

Kirsten Hauge, direktør

Telefon: +45 33 25 10 11

E-mail: kh@d-r-c.dk

 

Swedbank Card Services - Danmark

Morten Kolind, Vice President

Telefon: + 45 88 97 90 31

Mobil: + 45 28 57 27 54

E-mail: morten.kolind@swedbank.dk

Dokumenter og links