Ferietips fra TDC

Ferietips fra TDC Sommeren er over os. Det betyder ferie, rejser og – hvis vi er heldige – sol og strand. Ingen af os kan undvære mobilen, hverken derhjem-me eller på ferien, derfor har TDC samlet en række råd til en god sommer med mobilen. 1. Beskyt mobilen mod fugt og sand Vil man sikre sig mod mobil-problemer i sommervarmen, bør man føl-ge nogle enkle råd: • Pas på ved stranden, hvor sandet kan trænge ind og ødelægge mobilens tastatur og kamera. Selv om du ikke bruger telefo-nen, lige når du kommer op fra vandet og er våd, kan også saltholdig dis i luften være ødelæggende for telefonen • Læg ikke telefonen sammen med fugtigt badetøj eller hånd-klæder. • Man sveder nemmere i sommervarmen, og derfor kan der trænge fugt ind i telefonen, når den ligger i en varm bukse- el-ler skjortelomme • Efterlad ikke telefonen i bilen. Står bilen i solen, kan tempera-turen blive meget høj og ødelæggende for elektronikken. Om natten falder temperaturen, og det kan føre til, at der dannes kondens i telefonen, hvis den har været udsat for høje tempe-raturer 2. Opkald i udlandet Når man bruger mobiltelefonen i udlandet, skal man være opmærk-som på, at man både betaler for de kald, man selv foretager, og de kald, man modtager. Det skyldes, at man benytter nettet hos et udenlandsk mobilselskab til at transportere samtalen hjem til Dan-mark. 3. Sms i udlandet Det koster ikke noget at modtage en sms i udlandet. Man betaler kun, når man sender en sms – og prisen afhænger af, hvilket land man be-søger. 4. Din Voicemail i udlandet Det kan koste ekstra at bruge Voicemail i udlandet. Besvarer man f.eks. ikke et opkald i udlandet, og opkaldet bliver viderestillet til Voi-cemail, så betaler man både for at modtage opkaldet og for viderestil-lingen til Voicemail. For at undgå denne dobbelttaksering kan man vi-derestille alle opkald direkte til Voicemail, eller helt annullere videre-stilling. Det er vigtigt at huske at tænde mobilen, når man kommer hjem til Danmark. På den måde bliver mobilen registreret som væ-rende i Danmark, og man betaler igen danske samtalepriser. 5. Opkald mellem danske mobiler i udlandet Hvis man er flere sammen på ferie og ringer til hinandens mobiler, betaler man begge for det enkelte opkald. Opkaldet bliver nemlig transporteret fra ferielandet til Danmark og tilbage igen. Prisen af-hænger af, hvilket land man er i. Læs mere om brug af mobiltelefonen i udlandet på tdc.dk/udland Yderligere oplysninger TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse

Abonner