Fortsat indtjeningsfremgang for TDC

Fortsat indtjeningsfremgang for TDC Trods den økonomiske krise har TDC øget indtjeningen i første halvår af 2009. Resultatet før afskrivninger m.v. (EBITDA) steg med 8,4 pct. til 6,3 mia. kr. Koncernens omsætning i første halvår 2009 er på niveau med første halvår 2008. Det viser TDC’s halvårsregnskab, der blev fremlagt i dag. Stigningen i EBITDA skyldes først og fremmest lavere omkostninger i den nordi-ske forretning samt vækst hos Sunrise i Schweiz. ”Det har været et udfordrende halvår, men vi er kommet godt igennem det. Takket være vækst i vores kundebase og vores fokus på omkostninger kan vi notere en betydelig indtjeningsfremgang på trods af den økonomiske krise,” si-ger TDC’s koncernchef Henrik Poulsen. Omsætningen i TDC’s nordiske forretning faldt med 1,9 pct. justeret for køb og frasalg. Først og fremmest grundet lavere omsætning i den traditionelle fastnet-forretning og lavere priser på mobiltelefoni delvist drevet af regulatoriske æn-dringer. Dette modsvares til dels af Sunrise, der har oplevet omsætningsfrem-gang på 3,5 pct. justeret for køb og frasalg. Samlet set er TDC’s kundebase vokset med 7,1 pct. til 11,3 mio. kunder. Både den schweiziske og nordiske forretning har fået flere private mobilkunder, lige-som væksten i den danske tv-forretning fortsætter. Ydermere har YouSee’s overtagelse af A+ og Sunrise’s overtagelse af Tele2 øget kundebasen. Mere end 100.000 kunder har valgt at bestille TDC’s nye multi-play produkter HomeTrio og HomeDuo. ”Jeg er glad for, at Sunrise fortsætter den positive udvikling, ligesom det glæder mig, at TDC’s arbejde for at skaffe kundefremgang også er på rette spor. Især har vi med HomeTrio-lanceringen og senest mobilproduktet TDC til TDC skabt stærke produkter, som kunderne har taget godt imod,” fortæller Henrik Poulsen. Cash flow fra driften er vokset med 1,8 mia. kr. svarende til en fremgang på 55,1 pct. sammenlignet med første halvår 2008. Den rentebærende gæld udgør 30,4 mia. kr. pr. 30. juni 2009 mod 42 mia. kr. sidste år. For hele 2009 forven-ter TDC omsætning og resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster på niveau med 2008. Læs hele meddelelsen på tdc.dk/investor Finansielle hovedtal Mio. kr. 1. halvår 2009 1. halvår 2008 Ændring i % Omsætning 17.839 17.919 (0,4) Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 6.337 5.848 8,4 EBITDA-margin i % 35,5 32,6 - Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse

Abonner