Generationskløften sidder i tommelfingeren

Generationskløften sidder i tommelfingeren Engang var det Beatles-hår, der var viste, om du tilhørte ungdommen eller forældre-generationen. I dag er generationskløften flyttet ned i tommelfingeren: Hvis du bruger to fingre til at sms'e med, tilhører du med stor sandsynlighed den unge generation. Bruger du en tommel-finger, tilhører du forældre-generationen. Det viser en ny undersøgel-se fra TDC. TDC's undersøgelse viser, at mens knap 70 pct. af de unge sms'er med begge tommelfingre, er det kun godt 20 pct. hos forældregene-rationen. I gennemsnit sender hver eneste dansker over 60 sms'er om ugen. Det tal har været stigende gennem mange år. TDC's mobildirektør, Christoph Nørgaard, vurderer udviklingen: "Sms'en er så uhyre populær, fordi den korte og hurtige kommunika-tionsform passer enormt godt til den måde, vi lever på i dag. Men selvom sms'en passer som fod i hose til vores behov, så skal man her som med al anden teknologi huske en fornuftig brug." TDC opfordrer derfor til, at man tager sine forholdsregler for at und-gå, at de mange sms'er skal slide på tommelfingeren. Her er der en del at lære af den unge generation, der både sms'er suverænt mest og er bedst til at aflaste deres tommelfingre: "Det er jo ikke raketvidenskab, men faktisk ved vi fra bl.a. svenske undersøgelser, at blot ved at skifte til at bruge to tommelfingre i ste-det for en, sker der en betydelig aflastning. Så for en gangs skyld ser det faktisk ud til, at forældrene kan lære noget af deres børn, ikke omvendt. Fakta: Gode sms-råd fra TDC: 1) Brug helst begge tommelfingre, fuldt tastatur eller touch-screen 2) Sørg for at varriere stillingen, så nakke og underarme ikke belastes unødigt 3) Skriv ikke for hurtigt 4) Brug mobilens ordbog, det sparer mange indtastninger YouGov Zapera har for TDC undersøgt, hvordan danskerne sender sms'er. Data kan benyttes ved kildeangivelse Hvordan skriver du typisk sms-beskeder på din mobil? 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år Med en tommelfinger på tasterne 13% 47% 55% 50% 46% Med begge tommelfingre på tasterne 66% 35% 22% 24% 17% Med fingeren på en touch screen 15% 10% 9% 4% 3% Bruger telefon med fuldt tastatur 2% 3% 7% 8% 7% Med en \pegepind\" på en touch screen" - 2% 3% 4% 5% Andet - 1% 3% 4% 8% Sender ikke sms\er" 2% 1% 2% 6% 11% Ved ikke 3% 1% 0 1% 3% Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse