Godt TDC-resultat i svært marked

Godt TDC-resultat i svært marked
TDC’s resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) steg til 3,7 mia. kr. i første kvartal 2009 svarende til en stigning på 11 % sammenlignet med første kvar-tal 2008. Omsætningen i første kvartal endte på 9,5 mia. kr., hvilket er på ni-veau med første kvartal 2008. Det fremgår af TDC’s regnskab for første kvar-tal, som er blevet offentliggjort i dag.

”TDC er kommet rigtig godt gennem første kvartal på trods af den økonomi-ske krise. Vores målrettede fokus på omkostninger sikrer en betydelig indtje-ningsfremgang, som er meget tilfredsstillende. Vi kan dog fortsat se, at pres-set på vores toplinje er markant,” siger TDC’s koncernchef og adm. direktør, Henrik Poulsen.

Stigningen i EBITDA skyldes først og fremmest lavere omkostninger, og TDC har i første kvartal 2009 indtjeningsfremgang på alle forretningsområder i den nordiske forretning. TDC’s omsætning er negativt påvirket af nedgang i fast-nettelefoni og positivt påvirket af kundetilgang indenfor bl.a. mobiltelefoni og mobilbredbånd samt højere gennemsnitlig omsætning pr. tv-kunde.

I Sunrise er omsætningen i første kvartal 2009 steget med 16,5 % til 2,4 mia. kr. Den kraftige vækst skyldes gunstig valutakursudvikling, købet af Te-le2 samt kundefremgang og vækst på alle forretningsområder. EBITDA i Sun-rise steg i første kvartal med 23,1 %. Fremgangen skyldes udover gunstig va-lutakursudvikling og købet af Tele2 øget indtjening på mobilmarkedet for pri-vatkunder.

”Jeg glæder mig over, at vores indsats i Sunrise begynder at skabe positive resultater. Efter et udfordrende 2008 er vi nu på rette vej,” siger Henrik Poul-sen.

Cash flow fra driften er vokset med 838 mio. kr. svarende til en fremgang på 42,5 % sammenlignet med første kvartal 2008. Den rentebærende nettogæld er sammenlignet med første kvartal 2008 nedbragt med 6,0 mia. kr. til 36,3 mia. kr.

For hele 2009 forventer TDC omsætning og resultat fra fortsættende aktivite-ter eksklusive særlige poster på niveau med 2008.

Læs hele meddelelsen på tdc.dk/investor

Finansielle hovedtal
Mio. kr. 1. kvartal 2009 1. kvartal 2008 Ændring i %
Omsætning 9.513 9.502 0,1
Resultat før afskrivnin-ger m.v. (EBITDA) 3.697 3.332 11,0
EBITDA-margin i % 38,9 35,1 -Yderligere oplysninger:
TDC Presse, tlf. 70 20 35 10
tdc.dk/presse

Abonner