Gratis Røde Kors-førstehjælp på TDC’s mobiler

Gratis Røde Kors-førstehjælp på TDC’s mobiler Dansk Røde Kors har netop lanceret et nyt førstehjælps-program til mobiltele-fonen. TDC’s kunder kan hente programmet gratis via TDC Fly eller på tdcon-line.dk. Der er også mulighed for at købe to særlige førstehjælpsmobiler med programmet præinstalleret. Køber man disse, donerer man samtidig 150 kr. til Dansk Røde Kors. ”I TDC har vi længe talt om mobilen som en fjernbetjening til livet. Med Mobil Førstehjælp bliver det meget konkret, og så er det jo altid dejligt, når den teknologi, vi leverer til danskerne, kan bruges til nye – og vigtige – formål,” siger Jesper Theill, koncerndirektør i TDC Privat. Når Mobil Førstehjælp ligger på telefonen, kan du få vejledning om første-hjælp i akutsituationer, som f.eks. hjertestop, blødning og kvælning, og der er derudover 27 andre førstehjælpssituationer med mange nyttige informati-oner om alt fra bistik, til el-ulykker og buler. ”Vi er meget glade for at TDC bakker op om vores kampagne for Mobil Før-stehjælp. Det giver os gode muligheder for at komme helt ud til danskerne med budskabet om, at førstehjælp redder liv,” siger Tina Donnerborg, kom-munikationschef i Dansk Røde Kors Fakta: • Send en sms med ”førstehjælp” til 1231, eller hent programmet på www.drk.dk/mobil • Programmet med Mobil Førstehjælp kan hentes direkte på TDC Fly, TDC Online og www.drk.dk/mobil. • TDC har præinstalleret Mobil Førstehjælp på to udvalgte mobil model-ler og som en del af TDCs partnerskab med Røde Kors donerer TDC 150 kroner til Dansk Røde Kors for hver solgt telefon med Mobil Før-stehjælp. Du kan købe mobilerne direkte på www.tdc.dk/drk. • Programmet kræver, at mobilen kører Flash Lite 2. De fleste nye tele-foner har programmet – men har din telefon ikke Flash Lite 2, er der mulighed for at købe en telefon med Mobil Førstehjælp hos TDC for 1 krone + abonnement. • Afhængigt af abonnement vil det koste mellem 6-12 kroner at down-loade programmet. Mobil Førstehjælp fylder 0,5 MB. Når det først er hentet ned, fungerer programmet også, hvis du befinder dig et sted uden mobildækning. • Indholdet i Mobil Førstehjælp er hentet fra Dansk Røde Kors’ første-hjælpsbog og udviklet af læger. Yderligere oplysninger TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse