Medarbejdercykler til TDC-ansatte

Medarbejdercykler til TDC-ansatte TDC-koncernens knap 10.000 ansatte får nu et medarbejdergode med mening: Mu-ligheden for at købe en TDC-brandet cykel til lavpris. Det vil både skabe sun-dere medarbejdere og have en effekt på klimaet. ”Vi vil vise TDC’s medarbejdere, at deres sundhed og trivsel ligger os på sin-de. Og så er glade og sunde medarbejdere selvfølgelig en kæmpe konkurren-cefordel,” fortæller TDC’s HR- og strategidirektør Eva Berneke. Målet er, fremover at få omkring 2.000 TDC-cykler til at køre i gadebilledet. Udover at sørge for, at TDC er synlig rundt omkring i trafikken, vil det betyde en markant CO2-reduktion. 2.000 mennesker, der cykler til arbejde i stedet for at tage bilen, sparer f.eks. miljøet for 300 tons CO2. Eva Berneke forudser desuden en stigning i medarbejdernes sundhed: ”Vi vil gerne vise alle vores medarbejdere, at vi synes, de er noget helt sær-ligt. Den motivation, det skaber, kan være svær at gøre op, men den er kort sagt guld værd, ligesom det naturligvis også har en helbredsmæssig betyd-ning. Så både klimaet, medarbejderne og TDC vinder ved projektet.” Fakta: • Udover TDC har medarbejdere i YouSee, Telmore, Fullrate og Netde-sign mulighed for at købe cyklerne. • På grund af tilskud og storindkøb fra TDC kan medarbejderne få cyk-lerne til næsten halv pris. • Ifølge tal fra Motions- og Ernæringsrådet er 30-40 pct. af danskerne inaktive. Begynder disse at cykle til arbejde vil de træde ud af denne kategori. Danskere i den inaktive kategori har i gennemsnit en ekstra sygedag årligt ifølge Dansk Cyklistforbund. • Erstattes bilen med en gennemsnitlig cykeltur til og fra arbejde på i alt 2,5 km, spares miljøet ifølge Miljøministeriet for 150 kg. CO2 år-ligt. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse

Abonner