Mobiltelefonen bydes velkommen i skolen

Mobiltelefonen bydes velkommen i skolen Få den væk! Sluk den! Kom her med den! Sådan lyder det i dag, når landets skolebørn tager mobiltelefonen frem i klassen. Det har TDC og Ganløse Skole nu besluttet at lave om på. Mobiltelefonen skal bruges i undervisningen for alle folkeskolens trin. Eleverne i en 8. og en 10. klasse på Ganløse Skole har netop gennemført et pilotprojekt støttet af TDC. Her var mobiltelefonen ikke forbudt i klasseværelset, men blev i stedet brugt som redskab i den daglige undervisning. ”Det er et meget spændende projekt, for der er ingen tvivl om, at mobiltele-fonen i fremtiden bliver et læringsmiddel i folkeskolen på lige fod med kridtet, bogen og computeren,” siger skolebibliotekar Sonja Pedersen fra Ganløse Skole. Også i TDC er der stor interesse for projektet. ”Selvfølgelig har mobiltelefonen sin plads når folkeskolens børn skal undervi-ses. De unge anvender og kombinerer ny teknologi i stort set hver en vågen time og på en fuldstændig naturlig og intuitiv måde. Det skal vi lære af, for børnene er mobiltelefoniens superbrugere,” siger koncerndirektør i TDC Busi-ness Nordic, Jens Munch-Hansen. Hvad brugte børnene telefonen til i pilotprojektet? • Telefonens kamera blev brugt til at fotografere forsøg i fysiklokalerne, så de kunne gemme og huske opstillingen. • Der blev lavet et orienteringsløb mellem Københavns kendte bygnin-ger ved brug af koordinator og telefonernes GPS-system. • Der blev lavet en film om klima og CO2 med mobiltelefonens kamera. Projektet udvides efter sommerferien, hvor endnu flere klasser på Ganløse Skole skal give bud på, hvordan telefonen kan anvendes i skolearbejdet. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse