Salget af Polkomtel indbringer TDC 5,4 mia. kroner

Salget af Polkomtel indbringer TDC 5,4 mia. kroner
TDC har i dag afsluttet salget af aktierne i det polske mobilselskab Polkomtel. Vodafone køber 24 pct. af aktierne, mens de polske aktionærer i Polkomtel køber de resterende 76 pct. af aktierne.

”Investeringen i Polkomtel har været en god forretning for TDC, og jeg er glad for, at salget nu er afsluttet til alle parters tilfredsstillelse,” siger kon-cernchef og adm. direktør i TDC, Henrik Poulsen.

TDC har modtaget en kontant betaling for salget af aktierne på 5,4 mia. kro-ner før skat. Herudover har TDC i perioden fra juli 2006 til november 2008 modtaget aktieudbytter fra Polkomtel på 1,7 mia. kroner.

Efter skat forventes salget at indbringe TDC en fortjeneste på ca. 4 mia. kro-ner, der indregnes som en særlig post under resultat af associerede selskaber og joint ventures i resultatopgørelsen for 4. kvartal 2008.
Provenuet fra salget forventes at blive brugt til nedbringelse af TDC’s gæld samt at indgå i TDC’s løbende drift og investeringer.
Yderligere oplysninger:
TDC Presse, tlf. 70 20 35 10
tdc.dk/presse

Abonner