Stærk udvikling i indtjening og cash flow

I årets første tre kvartaler er TDC’s resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) steget med 7,3 pct. til 9,7 mia. kroner sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningen nåede i de første tre kvartaler af 2009 26,8 mia. kro-ner, hvilket er en stigning på 0,5 pct. Det fremgår af TDC’s kvartalsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. ”TDC viser, at vi fortsat kan levere solide resultater og udbygge vores position i et ellers svært marked, der er negativt påvirket af den økonomiske krise. Jeg er derfor også meget tilfreds med, at vores samlede kundebase er i vækst, og at vi leverer en god indtjeningsvækst og et meget stærkt cash flow," siger TDC’s koncernchef og adm. direktør, Henrik Poulsen. TDC's samlede kundebase er steget med 7,4 pct. til i alt 11,4 mio. kunder. I Danmark er kundebasen steget med 3,4 pct. til 8,5 mio. kunder. Dette skyl-des fremgang for mobiltelefoni, tv og mobilt bredbånd. TDC's schweiziske datterselskab, Sunrise, fortsætter den stærke udvikling. Selskabets omsætning er i årets første ni måneder steget med 15,1 pct. til 7,3 mia. kr. Indtjeningen (EBITDA) er steget med 19,3 pct. til 1,8 mia. kr. Både omsætning og indtjening er positivt påvirket af organisk vækst i mobil-forretningen, købet af Tele2 og en gunstig valutakursudvikling. ”Der ligger et stort arbejde bag den udvikling, vi ser i Sunrise. Det er natur-ligvis tilfredsstillende at se, at det nu udmønter sig i meget konkrete resulta-ter," siger Henrik Poulsen. Cash flow fra driften er vokset med 2,2 mia. kroner svarende til en fremgang på 37,5 pct. sammenlignet med de første tre kvartaler af 2008. TDC's rentebærende nettogæld er ved udgangen af tredje kvartal på 28,6 mia. kroner, mens den ved slutningen af tredje kvartal 2008 var 40,5 mia. kroner. Forventningen for hele 2009 er uændret. TDC's omsætning og resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster forventes at være på ni-veau med 2008. LINK: Læs hele meddelelsen her. Finansielle hovedtal Mio. kr. 1.-3. kvartal 2009 1.-3. kvartal 2008 Ændring i % Omsætning 26.846 26.717 0,5 Resultat før afskrivnin-ger m.v. (EBITDA) 9.726 9.067 7,3 EBITDA-margin i pct. 36,2 33,9 - Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse

Abonner