TDC køber DONG Energy’s fibernet

TDC køber DONG Energy’s fibernet TDC og DONG Energy har i dag indgået aftale om salg af DONG Energy’s fibernet til TDC. Nettet vil blive drevet som et åbent net med adgang for interesserede tjenesteudbydere. Den samlede købspris forventes at udgøre 425 mio. kroner. Lars Clausen, koncerndirektør i DONG Energy, udtrykker tilfredshed med salget: "Jeg er glad for, at vi i dag kan give stafetten videre til TDC, som er den rette køber af vores fibernet. Overalt i samfundet er der et acce-lererende behov for at kommunikere og transmittere data, og fiberen er den stærkeste teknologi. Derfor ønsker jeg TDC held og lykke, og jeg håber, at rigtig mange kunder får glæde af, at der fortsat satses på fibernettet.” TDC ser investeringen som den oplagte videreudvikling af TDC's fiber-strategi: "DONG Energy’s fibernet er en attraktiv investering for os, fordi det passer godt ind i den fortsatte udvikling af vores forretning. Vi er i forvejen den største fiberinvestor i Danmark, og det er derfor natur-ligt for os, at vi nu udvider den del af vores forretning," siger TDC's administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen. Medarbejderne i både TDC og DONG Energy’s fiberforretning er orien-teret om salget fra morgenstunden. Af den samlede forventede købspris på 425 mio. kroner betales 325 mio. kroner kontant ved aftalens gennemførelse, mens den resteren-de del af købsprisen afhænger af de overtagne aktiviteters fremtidige resultater. Aftalen forventes gennemført inden udgangen af 2009. DONG Energy og TDC indbyder til pressemøde i dag den 17/11-2009 kl. 10.30 hos DONG Energy, Nesa Allé 1, Vangede, 2820 Gentofte, mødelokale "Kardinal". Her vil Henrik Poulsen fra TDC og Lars Clausen fra DONG Energy besvare spørgsmål. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 DONG Energy, Media Relations, tlf. 9955 9552

Abonner