TDC skruer ned for CO2-udledningen

Når klokken slår 12 den 31. december 2013 har TDC reduceret den årlige CO2-udledning med 5 % ift. 2007. Det svarer til næsten 10.000 tons CO2 år-ligt.

”Selvom kunderne stiller større krav til vores systemer og netværk, og det gi-ver øget tryk på energiforbruget, mener vi, at vi som en af de største danske virksomheder er nødt til at gå aktivt ind i klimakampen. Derfor præsenterer vi nu en målsætning om i absolutte tal at reducere vores CO2-udledning,” siger TDCs koncernchef, Henrik Poulsen.

TDCs klimaplan omfatter bl.a. udskiftning af gammelt udstyr med nyt energi-effektivt, bedre kørselsplanlægning, øget brug af telekonferencer og medar-bejderkampagner. Den fulde effekt af planen vil først være på plads i løbet af 2013, og TDC vil løbende rapportere på udviklingen i virksomhedens CO2 ud-ledning.

TDC arbejder desuden målrettet på at hjælpe virksomhedens kunder med energisparende tiltag som bl.a. brug af videokonferencer og hjemmearbejds-pladser og fjernstyring af måleudstyr.

”Der ligger et meget stor potentiale indenfor det her område, som vi kun lige har taget hul på. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at klimaovervejelser kommer til at fylde mere og mere i vores produktovervejelser og bliver et vigtigt kon-kurrenceparameter over for vores kunder,” siger Henrik Poulsen.

. FAKTA
• TDC udledte i 2007 151.000 tons CO2 i Danmark
• TDC vil reducere CO2-udledningen med 10.000 tons årligt fra 2013. Det svarer til den samlede udledning fra ca. 1500 private husstande.
• TDC har siden 2000 udgivet en miljørapport, og blev i 2008 nr. 3 i Danmark på Carbon Disclosure Projects liste over klimarapporterende virksomheder
• TDCs klimabelastning stammer overvejende fra brug af strøm i TDCs netværk. I 2007 drejede det sig om knap 128.000 tons CO2.
• TDC vil i forbindelse klimaplanen samarbejde med energiselskabet, NRGi, der vil yde konsulenttimer til at identificere energispareprojek-ter.Yderligere oplysninger:
TDC’s Pressesekretariat, tlf. 70 20 35 10
tdc.dk

Abonner