TDC tilfreds med resultat af styrelses-tjek

IT- og Telestyrelsen (ITST) har i dag offentliggjort resultatet af en undersø-gelse af TDC’s procedurer vedrørende salg og levering af rå kobber og bred-bånd til eksterne kunder på engrosmarkedet og TDC’s egen detailforretning. Kun på enkelte punkter finder styrelsen, at TDC skal ændre sine procedurer. Chefen for TDC-branchesalg, vicedirektør Ole Hvelplund, noterer sig med til-fredshed resultatet af styrelsens undersøgelse: ”Der er helt afgørende for vores troværdighed overfor vores eksterne kunder, som blandt andet er andre teleselskaber, at de har garanti for, at de har samme vilkår, når de handler med os, som TDC’s egen detailforretning har. Sådan skal det også være, og at det faktisk forholder sig sådan, har vi nu fået bekræftet af en uvildig instans.” For at skabe bedre gennemsigtighed har ITST har bedt TDC om at præcisere et par procesbeskrivelser i de aftaler, TDC tilbyde andre operatører. IT- og Telestyrelsen finder dog ikke, at de nuværende procesbeskrivelser er udtryk for forskelsbehandling. Det eneste punkt, hvor ITST udtaler egentlig kritik af TDC, er vedrørende flytning af kunder, hvor de eksterne kunder ikke har helt samme adgang til en funktion i et af TDC’s it-systemer, som TDC’s egen detailforretning har. Til det siger Ole Hvelplund: ”It-systemet, som de eksterne kunder har adgang til, giver mulighed for at foretage flytning af kunder. Det har opfyldt de eksterne kunders behov. Der har ikke været efterspurgt den særlige funktion for flytninger, som TDC’s egen detailforretning anvender. ITST mener alligevel, at vi skal stille funktio-nen til rådighed, hvilket vi nu vil gøre.” IT- og Telestyrelsen har givet TDC frem til udgangen af 2009 til at sikre, at de eksterne kunder får adgang til systemet stillet til rådighed. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse