TDC udlodder 6 mia. kr. i ekstraordinært udbytte

TDC udlodder 6 mia. kr. i ekstraordinært udbytte TDC's bestyrelse har i dag besluttet at udlodde 6 mia. kr. i ekstraordinært udbytte til selskabets aktionæ-rer svarende til et udbytte på 30,25 kr. per aktie. Udlodningen er en fremrykning af det ordinære udbytte, der normalt udloddes i forbindelse med den or-dinære generalforsamling i marts. TDC's bestyrelse forventer dermed, at der ikke udloddes udbytte i for-bindelse med den ordinære generalforsamling i 2010. "TDC genererer et stabilt cash flow. Samtidig betyder aftalen om et delvist salg af Sunrise, at vi har ud-sigt til at få et provenu i størrelsesordenen 11 mia. kr. Det giver TDC en solid finansiel situation, der gør os i stand til at udbetale et ekstraordinært udbytte til vore aktionærer," forklarer TDC's finansdirektør, Jesper Ovesen. Den resterende del af det forventede provenu fra Sunrise-handlen forventes at blive brugt til nedbringel-se af gæld samt eventuelle investeringer i TDC. Fremrykningen af udlodningen sker ligeledes som en del af optimeringen af TDC's kapitalstruktur. Aktionærerne kan forvente at få udbetalt det ekstraordinære udbytte den 23. december 2009 Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10

Abonner