TDC vil have flere kvinder til tops

TDC vil have flere kvinder til tops TDC har besluttet at lade fordelingen mellem mænd og kvinder i organisatio-nen afspejle sig på alle niveauer – lige fra medarbejdere til topledere skal kvinder fremover udgøre en tredjedel. Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv er TDC langt fremme med andelen af kvindelige ledere generelt. Ser man på mellemledere er 38 pct. kvinder. Til gengæld er tallet kun 21 pct., når det gælder toplederposterne. TDC's kon-cernchef Henrik Poulsen, der desuden er ligestillingsambassadør for Dansk Industri og Ligestillingsministeriet, ser frem til at hæve andelen af kvindelige topledere: ”TDC har en mangeårig tradition for at gå forrest og vise nye veje inden for mangfoldighed i erhvervslivet. Derfor vil vi nu være mere ambitiøse, så også topledergruppen kommer med.” Inger Støjberg, der er minister for ligestilling, glæder sig over TDC's udmel-ding: "Jeg er glad for, at TDC som en af de største spillere i det private erhvervsliv nu slår endnu et slag for ligestillingen. Det er præcis den slags konkrete og ambitiøse målsætninger, der skal til, hvis vi for alvor skal ændre holdninger og vilkår på arbejdsmarkedet." Henrik Poulsen begrunder udmeldingen med, at spørgsmålet om kvinder i topledelse er sund forretningslogik: "Vi har ganske enkelt ikke råd til det tab af potentiale, det er, når dygtige kvinder ikke bliver ledere i samme omfang som mænd. I en branche så ben-hård som telebranchen må vi simpelthen ikke misse at få det maksimale ud af alle. Totalt set er der lidt over en 1/3 af TDC's ansatte kvinder. Det skyldes, at der traditionelt har været og stadig er en overvægt af mænd i teknologi-branchen. Når selve grundlaget for rekruttering af ledere byder på en tredje-del kvinder, ønsker TDC at denne fordeling skal gå igen hele vejen op til top-ledelsen. TDC har desuden besluttet at tiltræde ligestillingsministeriets ”Charter for kvinder i ledelse”. Fakta: For at nå målsætningen iværksætter TDC en række konkrete tiltag og afsætter kvindelige topledere som særligt indsatsområde for TDC’s HR-strategi for 2010. - Der opstilles måltal for, at andelen af kvindelige ledere på toplederni-veau skal være 1/3 - Der opstilles måltal for, at andelen af kvindelige kandidater for TDC’s interne talentprogram skal være 1/3 - Der igangsættes en egentlig kampagne internt i TDC, som skal sikre viden hos både chefer og medarbejdere om området - Der skal være en kvindelig kandidat i kandidatfeltet (på "short list") ved rekruttering til lederstillinger og nøglepositioner i topledelsen. - Etablering af karrierefremmende netværk med strategisk tyngde med repræsentation af begge køn - TDC’s succesfulde program for barsel til TDC-fædre sikres fortsat stor opmærksomhed i interne medier Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse