Unge nydanskere har bidt sig godt fast i TDC

Unge nydanskere har bidt sig godt fast i TDC Ifølge nye tal fra TDC er andelen af fastansatte unge nydanskere1 i koncernen steget med over 200 %. Det fremgår af den seneste opgørelse over udviklin-gen i medarbejdersammensætningen fra 2002-2008. TDC’s HR-udviklingsdirektør, Camilla Brehm Suhr, er godt tilfreds med den udvikling: ”Mangfoldighed er helt central for os. Både fordi vi som stor dansk virksom-hed er med til at definere det samfund, vi lever i, og fordi det giver sund for-retningsmæssig fornuft. Vi står jo klart stærkere som virksomhed, når vi af-spejler det meget brede udsnit af danskerne, TDC hver dag gør forretning med.” Andelen af unge nydanskere udgjorde i 2002 3,7 % af TDC’s arbejdsstyrke under 30 år, mens andelen i 2008 var steget til 11,8 %, altså en stigning på 219 %. Også for medarbejdere over 30 år er der sket en kraftig vækst. Sam-let i TDC udgjorde indvandrere og efterkommere efter indvandrere i 2002 samlet 2,6 %, mens andelen i 2008 var steget til 4,6 %, en stigning på 77 %. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse 1Unge nydanskere er defineret som personer under 30 år, der er indvandrere eller ef-terkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande.