2010 præget af markant stigning i erstatningsudgifter

Forsikringskoncernen Tryg fik i 2010 et resultat før skat på 941 mio. DKK mod 2.610 mio. DKK i 2009. Tryg reducerede omkostningsprocenten og oplevede høj vækst i et udfordrende marked med en stigning på 4,5 % i præmieindtægterne. Q4 viser klare forbedringer og blev det indtjeningsmæssigt bedste kvartal i 2010.

Trygs resultat for 2010 var påvirket af både et generelt højt erstatningsniveau og en række enkeltbegivenheder. Disse beløber sig til 1,4 mia. DKK mere end i et normalt år.

- Vi er ikke tilfredse med 2010, som gav os udfordringer i form af blandt andet dyre vejrskader og stigende hensættelser til arbejdsskade på grund af en højesteretsdom. Samtidig må vi erkende, at vi burde have reageret hurtigere på udfordringer i vores basisforretning særligt på erhvervsmarkedet. I løbet af 2010 har vi truffet de beslutninger, som vil give bedre resultater i 2011 og 2012, siger koncernchef Morten Hübbe.

- Takket være skadeforebyggelse, omkostningsreduktioner og præmieforhøjelser ser vi allerede en tydelig forbedring i lønsomheden i Norge og Finland, og også på privatmarkedet i Danmark går udviklingen den rigtige vej. Vi ved, at initiativerne virker, og specielt udviklingen i den sidste del af året illustrerer det. Vi har i et udfordrende år formået at sænke vores omkostningsprocent fra 17,2 til 17,0, selv om vi samtidig investerede kraftigt i fortsat vækst i Finland og Sverige, fælles nordisk branding og fælles nordisk udvikling af processer og systemer, konstaterer Morten Hübbe.

Præmieindtægter på 19,5 mia. DKK
Tryg havde i 2010 en bruttopræmievækst på 4,5 % (9 % i DKK) til 19,5 mia. DKK. Fremgangen skyldes høj præmievækst på henholdsvis 43,8 % og 23,4 % i Sverige og Finland samt effekten af gennemførte præmieforhøjelser i alle fire lande.

Det forsikringstekniske resultat blev 375 mio. DKK mod 1.562 mio. DKK i 2009. Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente var 570 mio. DKK. Særligt aktieinvesteringerne bidrog positivt til afkastet. Tryg udvidede sin aktieandel moderat i 2010 og reducerede obligationsandelen tilsvarende.

Nøgletallet combined ratio (erstatningernes og omkostningernes andel af præmieindtægterne) blev 98,8 mod 92,2 i 2009. Påvirkningen fra ekstraordinære begivenheder svarer til 7 procentpoint.

Q4 viser god effekt af initiativer
Præmievæksten i fjerde kvartal er på 5,5 % i lokal valuta og 9,5 % i DKK. Resultatet før skat i fjerde kvartal blev 512 mio. DKK, og bekræfter, at den underliggende udvikling er i bedring.

Før ekstraordinære vinterskader blev combined ratio 91,7 mod 94,1 i Q4 2009. Omkostningsprocenten blev 17,2 mod 18 som følge af effektiviseringer og procesforbedringer.

- Det forbedrede resultat i fjerde kvartal viser, at de initiativer vi har taget fra 2009 og gennem hele 2010 har effekt, og det er baggrunden for, at vi ser frem til et 2011, der udvikler sig bedre end 2010, siger Morten Hübbe.

Høj kundeloyalitet
- På mellemlang sigt er vores mål fortsat en combined ratio i niveauet 90 inklusive eventuelt afløbsresultat, hvilket svarer til en egenkapitalforrentning efter skat i niveauet 20 %. Vi planlægger en række aktiviteter i 2011, som sammen med de tiltag, vi har gennemført i 2010, skal forbedre lønsomheden. Vi vil rådgive vores kunder bedre om skadeforebyggelse og gennemføre saneringstiltag, ændringer i dækningsomfang samt selektive præmieforhøjelser inden for blandt andet ejerskifteforsikringer, siger Morten Hübbe.

- Vi skal støtte vores kunder med gode råd, før skaden sker, og vi skal være der for dem, når uheldet er indtrådt. På den måde vil vi bevare en høj kundeloyalitet. Det vidner om god kundetilfredshed, at vi også i et år med præmieforhøjelser har kunnet bevare høje fastholdelsesprocenter – 90 i Danmark og 86 i Norge, tilføjer Morten Hübbe.

Udbytte på 4 DKK pr. aktie
På baggrund af årets resultat og i overensstemmelse med Trygs udbyttepolitik foreslår bestyrelsen, at Tryg udbetaler et kontant udbytte på 256 mio. DKK svarende til 4 DKK pr. aktie.

Forventninger til 2011
Tryg forventer i 2011 en forbedring af combined ratio takket være de initiativer, som blev gennemført i 2009 og 2010 samt planlagte tiltag i 2011. Tryg vil fortsat have opmærksomhed på eventuel skadeinflation, så det høje niveau for skadeudgifter ikke hæves yderligere.

Det vil kræve yderligere væsentlige forbedringer i 2012 og 2013 at nå målsætningen om en egenkapitalforrentning på over 20 %, svarende til en combined ratio i niveauet 90.

Tryg forventer en præmievækst i samme niveau som i 2010. Der vil være tale om fortsat organisk vækst primært i Sverige og Finland.

Detaljeret information om 2010 resultatet fremgår af årsrapporten offentliggjort i dag den 9. februar 2011.


For yderligere oplysninger, kontakt
venligst
Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70, e-mail: troels.rasmussen@tryg.dk
eller IR-direktør Ole Søeberg, tlf. 40 30 00 04, e-mail: ole.soeberg@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2010 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 19,5 mia. DKK i 2010 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links