25 procent af de unge danskere har ingen ulykkesforsikring

En ny undersøgelse foretaget for TrygVesta viser, at en fjerdedel af de unge danskere mellem 18-28 år ikke har en ulykkesforsikring. De unge mener, det er vigtigt at være godt forsikret men synes samtidig, at forsikringer er svære at forstå. Den problematik griber TrygVesta nu fat i og introducerer en enkel forsikringsløsning skræddersyet til unge i Norden.

Det er ikke kun små børn, der ikke er dækket godt nok, hvis uheldet er ude. En ny undersøgelse foretaget for TrygVesta blandt 2000 18-28-årige i hele Norden viser, at 25 procent af de danske unge ikke har en ulykkesforsikring, mens ca. 20 procent har undladt at tegne en indboforsikring. Unge synes, det er vigtigt at være godt forsikret Når så mange unge ikke har de mest basale forsikringer i orden skyldes det ifølge undersøgelsen ikke, at de unge ikke er bevidste om forsikringernes vigtighed. Hele 90 procent af de danske unge svarer således, at det er vigtigt eller meget vigtigt at være godt forsikret. Forsikringer er svære at forstå Forklaringen skal nok snarere findes et andet sted. En tredjedel af de unge forbinder forsikring med noget kompliceret og uigennemskueligt, hvilket kan være afgørende, når den unge skal finde ud af, hvad han eller hun har brug for: - Som forsikringsselskab har vi pligt til at løfte et ansvar, når vi kan konstatere, at en stor del af de unge i starten af deres voksenliv ikke er forsikret godt nok. Uden indboforsikring har man for eksempel ingen ansvarsforsikring. Hvis skaden sker, kan det få meget vidtrækkende økonomiske konsekvenser for den unge — ikke bare her og nu, men langt ind i fremtiden. Og når de unge samtidig giver udtryk for, at forsikringer er komplicerede, må vi ændre på dette, siger koncerndirektør i TrygVesta, Jens Stener. Én forsikring, som dækker alle basisbehov Derfor introducerer TrygVesta nu en ny forsikring, som sikrer, at den unge får dækket alle basisbehov i en samlet forsikringsløsning, der er udviklet specielt til den unges behov og livsstil. Den nye forsikringsløsning hedder YoungLiving og består af en fuldt dækkende grundpakke, YoungLiving Base, som indeholder forsikring af den unge selv, den unges ting, rettigheder og ansvar - både hjemme og på rejse i udlandet. YoungLiving Base indeholder de vigtigste forsikringsdækninger, som alle unge har brug for, uanset livsstil. Desuden er der mulighed for at tilpasse forsikringen til mere individuelle behov. YoungLiving More består af fire tilvalgspakker: More Stuff, More Travel, More Sport og More Health, som giver den unge mulighed for at skræddersy sin egen dækning, så den passer præcis til individuelle interesser og livsstil. Den nye forsikring kan tegnes af unge mellem 18-28 år i hele Norden. For yderligere information om YoungLiving eller den nordiske undersøgelse kontakt Anne Anker, TrygVesta Kommunikation, på mail anne.anker@tryg.dk eller telefon 44 20 30 74. FAKTA FRA UNDERSØGELSEN Baggrund: - Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af analysebureauet Userneeds for TrygVesta - Undersøgelsen er gennemført blandt 2000 unge mellem 18-28 år med 500 besvarelser i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland. - Undersøgelsen er repræsentativ Uddrag af resultater fra Danmark: - Næsten 25 % af de 18-28-årige har ikke en ulykkesforsikring - 44,8 % af alle unge i målgruppen har ingen rejseforsikring - Den forsikring, som flest unge har, er indboforsikringen (78,8%). - For 33,6% vedkommende sørgede forældrene for, at den unge fik forsikringerne - Langt de fleste unge i målgruppen mener, det er vigtigt at være godt forsikret. På en skala fra 1-10 svarer næsten 90% (89) 7,8,9 eller 10, hvor 10 er ’meget vigtig’. - 65% (65,8) er overvejende uenige i, at forsikringer primært er for de etablerede med hus og bil. (svarer enten 1,2,3 eller 4, hvor 1 er ’helt uenig’). - Ifølge undersøgelsen, mener størstedelen af de unge ikke det er spild af penge, at købe en forsikring. På en skala fra 1-10 svarer 85% 1,2,3 eller 4, hvor 1 betyder helt uenig i, at det er spild af penge. - En stor del af de unge erklærer sig uenige i, at det er spild af tid at skulle sætte sig ind i forsikringer: 60 % svarer 1,2,3 eller 4, hvor 1 er ’helt uenig’. - Hovedparten af alle unge i målgruppen mener ikke, det er deres forældres pligt at sørge for, at de har de rigtige forsikringer. - Over halvdelen af de 18-28-årige (59,2%) erklærer sig enige i, at forsikringsselskaberne er kendt for at ville gøre alt for at undgå at udbetale penge, hvis man får brug for sin forsikring. - Når de unge bliver stillet over for valget mellem at købe en forsikring eller en mobiltelefon, vil 79% vælge forsikringen frem for mobiltelefonen. - Når de unge bliver bedt om at associere forsikringsselskaberne med et dyr, er det en ræv og en grib, der oftest bliver valgt. - Hvis de unge kunne vælge tre ubehagelige situationer at forsikre sig mod er topscorerne: 1. Arbejdsløshed (86%) 2. Sygdom (85,8%) 3. Boligmangel (72,8%). De muligheder, der scorer lavest er: 1. Mobning (2,8%) 2. Kærestesorger (3,6%) 3. Tømmermænd (4%) - Når de unge bliver spurgt, hvad de forbinder forsikringer med, svarer en stor del (43,6%), at de forbinder det med noget nødvendigt. 32% forbinder det med noget kompliceret og uigennemskueligt. - Kun en femtedel (20,8%) af alle danske unge tager helt afstand fra at snyde ved udbetaling af erstatninger. FAKTA OM YOUNGLIVING - YoungLiving Base er en all-round grundpakke, som rummer de vigtigste forsikringer/dækninger, alle unge har brug for. Pakken hjælper den unge, hvis han eller hun bliver udsat for indbrud, kommer til skade eller hvis den unge forvolder andre skade — både i ind- og udland (indbo, ulykke, ansvar/retshjælp og rejse). - Forsikringen tilbydes til unge mellem 18-28 år. - YoungLiving More består af fire tilvalgspakker, som gør det muligt at skræddersy forsikringen til mere individuelle behov: - More Stuff: Til dem, som synes, deres ting er ekstra vigtige. Betyder blandt andet, at man har en lavere selvrisiko, og at man får automatisk back-up af indholdet på sin computer op til 10 GB. - More Travel: Til dem, som er vilde med at rejse. Denne tilvalgspakke forsikrer blandt andet rejsens pris og bagageforsinkelse. - More Sport: Til dem, som går meget op i deres sport og udstyret, der følger med. Tilvalgspakken dækker blandt andet farlig sport og udgifter til leje af sportsudstyr, hvis skiene fx ikke når frem på rejsen. - More Health: Til dem, som sætter trygheden omkring egen person højt. Dækker blandt andet fra 5% varigt mén og giver en højere erstatningssum. - Når man har YoungLiving, med eller uden tilvalgspakker, får man desuden adgang til gratis psykologisk krisehjælp samt socialrådgiverservice - Pris: Prisen på YoungLiving afhænger af hvor man bor, om man bor alene eller sammen med en anden, størrelsen på boligen, hvilken beskæftigelse man har og om man ønsker at købe tilvalgspakker. Find flere informationer om YoungLiving på www.tryg.dk

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links