God vækst i Tryg trods svære markedsvilkår

Tryg opnåede en præmievækst på 3,6 % og et fald i omkostningsprocenten i andet kvartal. Forventningerne til vækst og resultat før skat for hele 2010 fastholdes uændret, mens forventningen til combined ratio forbedres med 1 procentpoint.

Efter et første kvartal, der var præget af ekstraordinært mange og kostbare skader som følge af den hårde vinter, er Tryg i årets andet kvartal tilbage på et mere normalt niveau.

Forsikringskoncernen havde i perioden bruttopræmieindtægter på 4.890 mio. DKK. Det svarer til en vækst på 3,6 % i lokal valuta (8,7 % i DKK) i forhold til samme periode i 2009.

Kvartalets forsikringstekniske resultat udgjorde 394 mio. DKK i forhold til 411 mio. DKK i samme periode sidste år, bl.a. takket være en fremgang på 22 % i Privat Norden. Resultatet er påvirket af flere storskader end ventet. Storskader beløb sig til 236 mio. DKK mod normalt 125-150 mio. DKK pr. kvartal. Investeringsresultatet på -208 mio. DKK efter overførsel af forsikringsteknisk rente er præget af svage finansielle markeder, navnlig kursfald på aktier. Kvartalets resultat før skat var 173 mio. DKK mod 896 mio. DKK i 2009. Faldet skyldes især en forskel på 706 mio. DKK i investeringsresultatet for de to perioder.

Combined ratio (erstatningers og driftsomkostningers andel af præmieindtægterne) blev 92,5 i forhold til 91,5 i samme periode sidste år og var påvirket med 0,9 procentpoint fra lavere renteniveau. Omkostningsprocenten faldt fra 17,6 til 17,3, ikke mindst takket være udviklingen i Privat Norden, hvor en række effektiviseringstiltag sænkede omkostningsprocenten fra 17,2 til 15,5. 

Tilfredsstillende vækst
- Vi har lagt vinteren bag os og er tilbage til mere normale tilstande efter et første kvartal, hvor ekstraordinære vinterskader på 700 mio. DKK gav tab på forsikringsdriften. Vi er tilfredse med væksten, som følger vores prognose, siger koncernchef Stine Bosse. 

- På resultatsiden glæder vi os over en indtjeningsfremgang på 22 % i Privat Norden, der udgør halvdelen af vores forretning. Det faldende investeringsresultat og fortsat lave renteniveau understreger, at forsikringsselskaber skal have en solid indtjening på kerneforretningen for at kunne modstå udsving i de finansielle markeder.

Udviklingen på skadeområdet giver fortsat udfordringer især inden for erhvervs-, villa- og indboforsikringer i Danmark. Vi ser en positiv effekt af de tidligere gennemførte præmieforhøjelser, men yderligere selektive forhøjelser suppleret med risikoforebyggende aktiviteter bliver nødvendige for at nå den ønskede lønsomhed. Derfor gennemfører vi en række præmieforhøjelser i løbet af efteråret, siger Stine Bosse. 

Vandskader for over 100 mio. DKK
Weekendens voldsomme regnskyl på Sjælland medførte 3000 skadeanmeldelser til Tryg. Et foreløbigt skøn viser, at de samlede erstatninger til Trygs kunder vil overstige 100 mio. DKK. Omkostninger over 100 mio. DKK er dækket af reassurance. 

- Klimaet har ændret sig, og det skal vi som forsikringsselskab tage højde for. Skybrud kan forekomme overalt i landet, og den risiko må vi alle dele solidarisk. Kommunernes beslutninger om standarder for kloaknettet kan over tid give stor forskel i risiko. I dag giver kun nogle få kommuner oplysninger om kloaknettets tilstand. På sigt vil det få indflydelse på forsikringens pris, hvis vi ikke kan få de nødvendige oplysninger fra kommunerne, siger Stine Bosse.

Privat Norden
Privat Norden havde i andet kvartal en stigning i præmieindtægterne på 7,6 % (13,3 % i DKK) til 2.562 mio. DKK. Udviklingen var præget af høj vækst i Sverige og Finland på henholdsvis 15 % og 25 % samt ikke mindst 7,7 % vækst i Danmark i forhold til samme periode sidste år. Finland udmærker sig med et fald i combined ratio fra 108,4 til 94,9 samtidig med den kraftige vækst. Det forsikringstekniske resultat i Privat Norden steg 22,5 % til 240 mio. DKK, hvilket er det bedste i flere år. 

Tryg forventer i de kommende år at forbedre lønsomheden yderligere specielt inden for villa- og indboforsikringer. I Danmark fornyer 90,1 % af privatkunderne deres forsikringsaftaler og bliver dermed i gennemsnit i mere end ti år hos Tryg. I Norge steg fastholdelsesprocenten fra 85,1 til 85,5.

Erhverv Norden
I Erhverv Norden steg præmieindtægterne med 8,8 % i lokal valuta (14,5 % i DKK) til 1.084 mio. DKK takket være kundetilgang i både Danmark og Norge. En del af stigningen skyldes overflyttet portefølje fra både Privat Norden og Industri Norden. Det forsikringstekniske resultat blev -44 mio. DKK, hvilket ikke er tilfredsstillende. 

Derfor vil Tryg i løbet af efteråret gennemføre præmieforhøjelser og skadereducerende initiativer for at forbedre lønsomheden inden for både produkter og kundesegmenter. En række produkter vil få præmieforhøjelser på 10-15 %.

Industri Norden
I Industri Norden faldt præmieindtægterne med 7,6 % i lokal valuta (3,3 % i DKK) til 1.248 mio. DKK. I den danske del af industriforretningen var faldet 13,6 % som følge af den økonomiske afmatning, der har medført lavere volumen og hård priskonkurrence. Det forsikringstekniske resultat blev 201 mio. DKK mod 212 mio. DKK i andet kvartal 2009. 

- Tryg oplever fortsat hård priskonkurrence på enkeltprodukter såsom arbejdsskadeforsikringer i Danmark og personforsikringer i Norge. Det har medført et fald i præmieindtægterne, men vi vil ikke deltage i ulønsom priskonkurrence. Vi har før set nye aktører i industrimarkedet konkurrere primært på pris og senere hæve prisen på grund af dårlig lønsomhed. Tryg vil være en stabil og langsigtet kvalitetsleverandør af tryghed for industrikunder. Vi mener, at erhvervslivet er bedst tjent med en bæredygtig, forudsigelig og langsigtet risikoplanlægning, siger Stine Bosse.

Forventninger
Tryg fastholder forventningerne for præmievækst i lokal valuta på 3-4 % i 2010. Præmievæksten forventes opnået ved fortsat høj vækst i Sverige og Finland samt realisering af præmieforhøjelser i alle fire lande. 

Forventningen til combined ratio før afløb (tilbageførsel af reserverede erstatninger) og ekstraordinære vinterskader forbedres til 93-95 mod tidligere 94-96. Inklusive vinterskader forventes combined ratio nu i intervallet 96-98 før afløb resten af året.

Det forsikringstekniske resultat inklusive vinterskader forventes i 2010 at udgøre 0,4-0,8 mia. DKK før afløb i resten af 2010. Intervallet er opjusteret med 0,1 mia. DKK i forhold til meddelelsen efter første kvartal. Investeringsresultatet nedjusteres fra 0,3-0,4 mia DKK til 0,1-0,2 mia DKK, hovedsaglig som følge af kursfald på aktier. Tryg forventer uændret et resultat før skat i intervallet 0,6-1,0 mia. DKK inklusive vinterskader. 

Detaljeret information om andet kvartal 2010 fremgår af kvartalsrapporten på www.tryg.com.

For yderligere information, kontakt venligst:
Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70 eller
Investor relations direktør Ole Søeberg, tlf. 40 30 00 04. 

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2002 og 2006, oplever hastig vækst. Se også www.tryg.com

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Abonner

Dokumenter og links