Pressemeddelelse: Hård vinter påvirker kvartalsresultat

TrygVesta opnåede en vækst på 7,7 % i første kvartal, men betydelige skadeudgifter efter en usædvanligt hård vinter bidrager negativt til et resultat før skat på -113 mio. DKK.

Den hårdeste vinter i Norden i flere årtier sætter sit præg på TrygVestas kvartalsrapport for de første tre måneder af 2010. Forsikringskoncernen havde i perioden bruttopræmieindtægter på 4.650 mio. DKK. Det svarer til en vækst på 7,7 % i lokal valuta (12,9 % i DKK) i forhold til samme periode i 2009. To tredjedele af væksten stammer fra det tilkøbte svenske selskab Moderna. Også uden Moderna var væksten tilfredsstillende, nemlig 2,4 %. Det forsikringstekniske resultat på -354 mio. DKK er kraftigt påvirket af ekstraordinære vinterskader på 700 mio. DKK. Investeringsresultatet på 204 mio. DKK var bedre end ventet. Det samlede resultat før skat var dog -113 mio. DKK mod 470 mio. DKK i samme periode 2009. God vækst i privatmarkedet - Vi er tilfredse med væksten, som udover købet af Moderna skyldes stigende markedsandele i Sverige og Finland samt en god udvikling i privatmarkederne i Danmark og Norge, siger koncernchef Stine Bosse. - På skadeområdet har vi haft et udfordrende kvartal. Foruden effekten af den hårde vinter er erstatningerne i erhvervsforretningen (de mindre virksomheder) steget mere end ventet. Derfor bliver det nødvendigt at gennemføre generelle præmieforhøjelser i 2010-11. Villa- og indboforsikringer i Danmark har fortsat et højt skadeniveau, men generelt er der en god underliggende skadeudvikling i privatforretningen, især i Norge og Finland, konstaterer Stine Bosse. Privatmarkedet, der udgør halvdelen af TrygVestas forretning, viste vækst i præmieindtægterne i alle fire lande. Præmievæksten var 24 % i Finland og 29 % i Sverige (eksklusive Moderna, som blev overtaget 1. april 2009). I Danmark steg præmierne med 6,3 % og i Norge 2,7 % i lokal valuta. I Danmark fornyer 91 % af kunderne deres forsikringsaftaler og bliver dermed i gennemsnit i mere end ti år hos Tryg. I Erhverv Norden steg præmieindtægterne med 7,4 % i lokal valuta, hvilket anses for tilfredsstillende i en situation, hvor markedet for erhvervsforsikringer er påvirket af lavkonjunkturen. Prisen skal svare til risikoen I Industri Norden faldt præmieindtægterne med 2,8 % i lokal valuta. I den danske del af industriforretningen var faldet 11 % som følge af økonomisk afmatning, der har medført lavere volumen og hård priskonkurrence. - I industrimarkedet mærker TrygVesta hård priskonkurrence på enkeltprodukter såsom arbejdsskadeforsikringer. Det har bidraget til et fald i præmieindtægterne, men vi ønsker ikke at deltage i en usund konkurrence på pris, som medfører dårlig indtjening og efterfølgende højere priser. Vi har siden 2009 set denne adfærd fra nye aktører i industrimarkedet. Vi mener, at erhvervslivet er bedst tjent med en stabil, forudsigelig og langsigtet risikoplanlægning, siger Stine Bosse. Forventninger TrygVesta fastholder forventningerne for præmievækst i lokal valuta på 3-4 % i 2010. Præmievæksten forventes opnået ved fortsat høj vækst i Sverige og Finland samt realisering af de allerede annoncerede præmieforhøjelser i alle fire lande. TrygVesta justerer forventningerne til combined ratio før afløb (tilbageførsel af reserverede erstatninger) og ekstraordinære vinterskader fra 93-95 til 94-96. Inklusive vinterskade forventes combined ratio nu på 97-99. Det forsikringstekniske resultat inklusive vinterskader forventes at udgøre 0,3-0,7 mia. DKK i 2010 før afløb i resten af 2010 i forhold til 1,55 mia. DKK i 2009. Eksklusive vinterskader forventes et resultat på 1,0-1,4 mia. DKK. Detaljeret information om første kvartal 2010 fremgår af kvartalsrapporten offentliggjort d.d. For yderligere information, kontakt venligst: Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70 eller Investor relations direktør Ole Søeberg, tlf. 40 30 00 04.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links