Pressemeddelelse: TrygVesta Garanti vokser trods vanskelige markedsvilkår

På trods af vanskelige markedsvilkår viser halvårsregnskabet fra TrygVesta Garanti vækst i bruttopræmieindtægten og i resultatet efter skat.

TrygVesta Garanti har netop fremlagt sit halvårsregnskab for 2009. Regnskabet viser en vækst i bruttopræmier på 14,5% til MDKK 85,1 (MDKK 74,3 for samme periode i 2008). Resultatet efter skat blev på MDKK 23,4 (MDKK 20,5), hvilket selskabet anser for tilfredsstillende. Dog forventer TrygVesta Garanti, at resultatet for året som helhed vil blive på et lavere niveau end sidste år. - Vi ser fortsat en betydelig opbremsning i samfundsøkonomien, som påvirker vores vigtigste kundegrupper, nemlig entreprenører og ordreproducerende virksomheder, i negativ retning. Vi ser dog tegn på stabilisering, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår krisen er overstået. Vi ser frem til, at konjunkturerne bliver bedre, så markedsvilkårene for vores kunder kan normaliseres, siger Mads Løgstrup, adm. direktør for TrygVesta Garanti. TrygVesta Garanti har en kompetent og erfaren organisation, der har vist sin styrke i den meget udfordrende konjunktursituation, som selskabet har oplevet gennem de senere år. Samtidig har en meget positiv indtegningsudvikling i de nordiske aktiviteter uden for Danmark bidraget positivt til resultatet. - Halvårsresultatet viser, at TrygVesta Garanti har været i stand til at imødegå de store udfordringer, som ændringerne i markedssituationen har budt på. Der har samtidig været god vækst i de nordiske aktiviteter og sammen med et godt investeringsresultat for halvåret har disse været stærkt medvirkende til det gode resultat, siger Morten Hübbe, bestyrelsesformand i TrygVesta Garanti Resultatet er indeholdt i TrygVestas regnskab, som blev offentliggjort den 18. august 2009 på www.trygvesta.com. For yderligere information, kontakt venligst: adm. direktør Mads Løgstrup, TrygVesta Garanti, 44 20 39 30

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links