Tryg A/S – bestyrelsen indstiller nyt medlem på generalforsamling

Tryg har i dag udsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. marts 2015.

Ifølge Trygs vedtægter § 19, stk.4 kan et bestyrelsesmedlem ikke genvælges efter ni år i bestyrelsen. Paul Bergqvist har ved Trygs ordinære generalforsamling den 25. marts 2015 været medlem af bestyrelsen i ni år og kan derfor ikke genopstille.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Carl-Viggo Östlund. Carl-Viggo Östlund er svensk statsborger og har som tidligere koncernchef for det svenske forsikringsselskab SalusAnsvar generel erfaring fra det svenske forsikringsmarked, med såvel livs- som skadeforsikring. Han har endvidere erfaring med frasalg, outsourcing af it, produktudvikling, organisk vækst, omkostningseffektivisering og lønsomhed.

En nærmere beskrivelse af Carl-Viggo Östland findes på tryg.com/dk.

Om Tryg
Tryg er Nordens næststørste forsikringsselskab med forsikringsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige og sikrer tryghed og værdi for 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på NASDAQ København, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler cirka 500 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kasper Riis, kommunikationschef
Mobil: +45 41 77 68 34
Mail: kasper.riis@tryg.dk

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links