Tryg ansætter ny koncernfinansdirektør og ændrer organisationen

Tor Magne Lønnum tiltræder 1. september 2011 som ny koncernfinansdirektør og medlem af direktionen i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S. Tor Magne Lønnum er 43 år og kommer fra en stilling som finansdirektør og vicekoncernchef i Gjensidige Forsikring ASA, hvor han siden 2001 har været medlem af koncernledelsen. Tor Magne Lønnum er statsautoriseret revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har desuden en executive MBA fra University of Bristol og Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Direktionen i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S består desuden af koncernchef Morten Hübbe samt koncerndirektør Lars Bonde.

For at styrke fokus på vækstmarkederne Sverige og Finland udnævner Tryg direktør Per Fornander til medlem af koncernledelsen med ansvar for selskabets svenske og finske privat- og erhvervsforretninger. Per Fornander har siden 1. februar 2011 haft ansvaret for Trygs svenske filial Moderna.

For at sikre fortsat fremgang i lønsomheden og en kundeservice af høj kvalitet gennemfører Tryg pr. 1. juni 2011 en organisationsændring, der giver en enklere organisation med en tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

Ansvarsområderne i Trygs koncernledelse vil fremover være som følger:

 • Koncernchef Morten Hübbe
 • Koncernfinansdirektør Tor Magne Lønnum
 • Koncerndirektør Lars Bonde: Privatforsikringer i Danmark og Norge
 • Koncerndirektør Kjerstin Fyllingen: Erhvervsforsikringer i Danmark og Norge
 • Koncerndirektør Truls Holm Olsen: Industriforsikringer i Norden
 • Koncerndirektør Per Fornander: Privat- og erhvervsforsikringer i Sverige og Finland
 • Koncerndirektør Birgitte Kartman: Skade

Fire landechefer har som opgave at repræsentere Tryg i de respektive markeder:

 • Danmark: Lars Bonde
 • Norge: Kjerstin Fyllingen
 • Sverige: Per Fornander
 • Finland: Siina Saksi

Som en konsekvens af organisationsændringen fratræder Jens Stener og Martin Bøge Mikkelsen deres stillinger som koncerndirektører i Tryg Forsikring A/S.

Yderligere information:
Eventuelle henvendelser bedes rettet til
kommunikationsdirektør Troels Rasmussen på +45 30 35 30 70 eller troels.rasmussen@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2010 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 19,5 mia. DKK i 2010 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links