Tryg Garanti forbedrer resultatet trods vanskelige konjunkturer

Tryg Garanti, der er Nordens største garantiforsikringsselskab, viser endnu en gang et godt regnskabsresultat. Årets resultat for 2010 efter skat og investering udgør 56,4 mio. DKK (55,5 mio. DKK i 2009). Bruttopræmieindtægten udgør 203,5 mio. DKK, hvilket svarer til en stigning på 17,2 % i forhold til sidste år. Det forsikringstekniske resultat forbedres til 58,4 mio. DKK fra 45,2 mio. DKK sidste år.

Mads Løgstrup, der er adm. direktør for Tryg Garanti, er godt tilfreds med resultatet:

”Vores kunder inden for bygge- og anlægsbranchen og den ordreproducerende industri har fortsat været ramt af de ringe økonomiske konjunkturer, især i det danske marked. Vi har gennem hele året fastholdt vores konservative indtegningspolitik, hvilket har været medvirkende til det gode resultat, selvom vores bruttoerstatninger i 2010 er steget markant.

Vi ser indikationer på en mere positiv økonomisk konjunkturudvikling, og det giver forventning om mere normale tilstande i markedet og dermed for vores kunder.

I 2010 startede vi for indtegning af kreditforsikring, som er et nyt forretningsområde. Produktet tilbydes det danske marked, hvor der er stor interesse for vores nye løsning.”

Morten Hübbe, Koncernchef for Tryg og bestyrelsesformand for Tryg Garanti, siger:

”Tryg Garanti har i de seneste år udvidet med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, og vi har set en meget positiv udvikling i forretningen i disse markeder, hvilket også har bidraget til det gode resultat. Vi forventer, at den positive udvikling vil fortsætte her.”

Tryg Garanti er et 100% ejet datterselskab af Tryg koncernen.

Tryg Garantis regnskab er tilgængeligt på selskabets websites: www.tryggaranti.dk. Resultatet er endvidere indeholdt i Trygs regnskab, som blev offentliggjort den 10. februar 2011 på www.tryg.com.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Mads Løgstrup, Tryg Garanti, 44 20 39 30

Tryg Garanti er specialister i garantier og Nordens største garantiforsikringsselskab. Vi er en del af Tryg – den næststørste forsikringsgruppe i Norden. Tryg er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København. I overensstemmelse med Tryg koncernens brandingstrategi markedsfører Tryg Garanti sig under navnet Moderna Garanti i Sverige.Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links