Olie og el i omfattende strategisk samarbejde

Olie og el i omfattende strategisk samarbejde Olieselskabet OK og elhandelsselskabet Ström A/S forventer med omfattende samarbejdsaftale at blive en af de tre førende leverandører til de danske el-forbrugere. De to selskaber sælger i dag el til storkunder og er en oplagt alliance, når også private husstande frit kan købe el om godt to år Selv om kun et fåtal af danskerne endnu har mærket noget til liberaliseringen af det danske elmarked, er den i fuld gang. I første omgang er fordelene ved den frie konkurrence dog forbeholdt de helt store elforbrugere i industrien og inden for det offentlige, men allerede fra årsskiftet 2000/2001 tages det næste store skridt. Til den tid vil kunder med et årligt elforbrug på mere end én million kilowatt timer få adgang til det frie marked, og fra januar 2003 får også alle private husstande adgang til selv at vælge elleverandør. Det er ikke mindst på den baggrund, at Nordens største energiselskab, det svenske Vattenfall, gennem sit danske datterselskab Ström A/S nu indgår en samarbejdsaftale med det forbrugerejede olieselskabet OK a.m.b.a.. Samarbejdsaftalen med OK går i store træk ud på, at Ström leverer el-løs-inger, som skal afsættes gennem OK's landsdækkende salgsorganisation. Ifølge OK og Ström indebærer samarbejdet flere fordele for kunderne, i første omgang erhvervsvirksomhederne: "Det handler først og fremmest om at styrke kundernes frie valg og samtidig gøre det både enklere og billigere for dem at købe el - fuldstændig på samme måde, som vi har set med tele-liberaliseringen, hvor nye uafhængige udbydere jo også har holdt deres indtog på markedet", siger Ströms administrerende direktør, Per Ebert. Han fremhæver, at Ström er et uafhængigt elhandelsselskab og helt fri af bindinger til de tidligere monopolselskaber. "Ström er gået på markedet med hele Vattenfalls erfaring og kompetence fra det frie elmarked i de andre nordiske lande i ryggen. I første omgang til gavn for erhvervslivet, som vi nu kan tilbyde totale energiløsninger på rene markedsvilkår, men snart kommer også alle de private elkunder med", tilføjer Per Ebert. Farvefotos af de involverede personer hver for sig og sammen kan downloades af pressen til fri afbenyttelse: www.ok.dk eller www.stroem.com Fakta om Ström A/S Ström A/S er et energi-handelsselskab ejet af Nordens største energikoncern Vattenfall AB, som på verdensplan har 14.000 ansatte og en omsætning på ca. 28 mia. kr. Srtöm A/S blev stiftet i 1998. Selskabets aktiviteter omfatter salg af fysiske kontrakter og prissikringskontrakter på det frie elmarked, samt konsulent- og rådgivningsydelser på energiindkøb samt udarbejdelse af færdige energiløsninger. Hovedopgave er ikke alene at sælge elektricitet - og nu også olie - men samtidig at sikre kunden et optimalt udbytte af det samlede energiforbrug. Antallet af kunder var fra starten begrænset til store virksomheder og offentlige institutioner med et årligt forbrug på = 100 Gwh. Pr. 1. april i år kom kunder med = 10 Gwh i årligt forbrug med, og fra årskiftet 2000/2001 kommer de små erhvervsvirksomheder med (dvs. = 1 Gwh om året. Den sidste barriere for den frie el-handel forsvinder, når også de private kunder kan deltage, hvilket sker den 1. januar 2003. Målet er at blive en af Danmarks førende leverandører af strøm og andre energiydelser. Siden starten er selskabet vokset med stor hastighed. I 1999 nåede man en omsætning på knap 200 millioner kroner. Antallet af ansatte er foreløbig 10, men man forventer at være 35 inden for de kommende to år. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Eventuelle henvendelser om denne meddelelse til: Administrerende direktør Mogens Poulsen, OK, telefon 89 32 22 11, eller Sekretariatschef Svend Lykkemark, OK, telefon 89 32 22 11, privat 86 89 07 04 Administrerende direktør Per Ebert, Ström A/S, telefon 70 25 15 70, privat 45 86 98 94 ------------------------------------------------------------ Denne information blev leveret af Waymaker http://www.waymaker.dk Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/08/09/20040813BIT21780/wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og links