60 års erfaring og forskning bag indeklimaets 10 bud

Mere end 60 års erfaring og forskning ligger bag dansk vindueskoncerns konstante indsats for at forbedre indeklimaet

”Dagslyset skal udnyttes mest muligt, solens varme skal styres, støjen udefra skal reduceres til et minimum og den friske luft skal ud i alle hjørner af boligen.” fastslår adm. direktør Finn Jespersen fra VELFAC.

Det er emner, som ikke overrasker i danske hjem. Overraskelsen kommer først, når det går op for familierne, at der skal tages højde for både temperatur, lys, lyd og luft på en gang, når vi skal sikre os et godt indeklima.

Det er ikke nok at lufte ud eller sikre en stabil indetemperatur. Vi skal også have mest mulig dagslys ind i boligen og gerne fra forskellige vinkler, selv lyset fra nord har betydning for vores trivsel. Samtidig er lyd et stigende problem for familier i byerne. Af Københavns Kommunes miljøregnskab fremgår det, at alene i København udsættes mere end 50.000 familier for støjgener, som ligger over de tilladte grænseværdier.

Det ved vinduesproducenten VELFAC og derfor tænker virksomheden godt indeklima ind i vinduesdesignet, så kunderne får de mest energioptimerede vinduer med det bedste lysindfald, mulighed for ventilation og den største støjreduktion.

”Vi producerer vinduer med udgangspunkt i menneskers trivsel. Det betyder bl.a., at vinduessystemer designes og konstrueres, med smalle rammer og karme, så der lukkes mest muligt dagslys ind i boligen. Der kan indbygges ventilation i rammen og vinduerne fås med glas, der reducerer støj fra omgivelserne”, forklarer VELFAC’s direktør.

Folketinget har fastlagt kravene til fremtidens boliger. Allerede om 8 år skal energiforbruget i boligen reduceres til 1/3 af det nuværende energiforbrug og dagslysindfaldet skal øges. Ved de kommende energirenoveringer er vinduerne en del af statens fokusområder.

10 bud til et godt indeklima

 1. Undgå store temperaturforskelle
  Boligen skal have en konstant temperatur på 20-22° C for at undgå fugt og kondens. Jo lavere temperatur, desto større risiko for kondens.

 2. Solafskærmning regulerer temperaturen
  Den rette solafskærmning kan sikre, at solvarmen lukkes ind i bygningen, når der er behov for den, og holdes ude, når der er risiko for overtemperatur. Udvendig solafskærmning er den mest effektive i forhold til at holde solvarmen ude af bygningen.
   
 3. Bring dagslyset ind i boligen
  Dagslys er vigtigt for et behageligt lys i rummet og menneskers trivsel. Vælg vinduer med slanke rammer og uden sprosser i synsfeltet. Vindues arealet bør svare til mellem 25-40% af gulvarealet.
   
 4. Få dagslyset ind fra flere retninger
  Sørg for at få dagslys ind i boligen fra alle verdenshjørner, og gerne dagslys fra flere verdenshjørner i samme rum. Du får mest dagslys ind fra højtplacerede vinduer.
   
 5. Solafskærmning for at undgå blænding
  Solafskærmning forhindrer reflekser og direkte sol i at blænde og genere øjnene. Det er vigtigt at vælge en afskærmning, som også giver mulighed for at kigge ud af boligen.
   
 6. Grundlæggende ventilation
  Luften i boligen skal udskiftes hver 2 time. Der er flere måder sikre luftskiftet på. Der kan installeres mekanisk ventilation, som er dimensioneret til den enkelte bolig og programmeret i forhold til familiens behov. Eller der kan etableres naturlig ventilation med aftrækskanaler i loft og vægge, som suppleres med friskluftsventiler i vinduerne.
   
 7. Aktivitet øger luftfugtighed 
  Når man fx tager bad, laver mad eller har gæster, producerer man mere fugt. Sørg for at lufte ud i forhold til aktiviteterne i boligen. 
   
 8. Luft ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk
  Udluftning med gennemtræk giver et hurtigt og effektivt bidrag til frisk luft i boligen. Den friske luft er med til at sænke luftfugtigheden og fjerne de skadelige partikler, der ophobes i vores bolig.
   
 9. Skab fri ventilation i boligen
  Den friske luft skal rundt i hele boligen. Lad så vidt muligt alle indvendige døre stå åbne, så luften cirkulerer uhindret og kommer ud i alle hjørner. 

   10.  Lydglas reducerer støj fra omgivelserne
          Vælg vinduer med lydglas, som reducerer både trafikstøj og støj fra industri i nærheden af boligen.


Yderligere info

Adm. direktør Finn Jespersen, VELFAC A/S, telefon 70 110 200

VELFAC er Danmarks førende designvindue. Læs mere på www.velfac.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia