Manglende udluftning gør os syge

Det er en rigtig dårlig idé at springe udluftningen over, for derved er vi mere udsatte for at få astma og allergi. Støvmider og skimmelsvamp stortrives nemlig i de boliger, hvor fugtigheden er høj.

En undersøgelse fra analyseinstituttet Zapera viser, at vi lufter mindre ud. Faktisk undlader hver fjerde dansker at åbne vinduerne en gang om dagen for at få frisk luft ind i boligen. Går man 11 år tilbage, var det kun hver tiende dansker, der sprang udluftningen over.

”Det er en uheldig udvikling. Vi ved i dag, blandt andet på baggrund af dansk forskning, at der er en sammenhæng mellem en høj fugtighed og risikoen for at udvikle astma og allergi. Børn er særligt udsatte, men det har også vist sig, at der generelt i befolkningen har været en stor stigning i astma og allergitilfælde igennem de seneste 20 år,” siger adm. direktør Finn Jespersen fra VELFAC A/S og fortsætter:

”Heldigvis skal der ikke så meget til at forbedre indeklimaet.”

Naturlig eller mekanisk ventilation
Hvis indeluften skal være frisk og sund, er det vigtigt, at den jævnligt skiftes ud med mere ren og tør udeluft. Faktisk skal luften i vores boliger ifølge bygningsreglementet skiftes 1/2 gang i timen. Det kan man gøre enten ved naturlig eller mekanisk ventilation. Ved naturlig ventilation skiftes luften via ventiler og aftræk, som skal være åbne og rene, samt ved at åbne vinduer og døre to-tre gange om dagen i 5-10 minutter. Man kan også vælge at ventilere med et mekanisk ventilationsanlæg, som automatisk sørger for udluftningen.

I soverum, badeværelser og køkken er der behov for ekstra udluftning. Det skyldes, at vi afgiver en masse fugt, mens vi sover. Der sker også stor fugtafgivelse, når vi går i bad eller tilbereder mad.

Genveje til et bedre indeklima
VELFAC har sammen med SBi og Aalborg universitet sammenfattet en række gode råd til et bedre indeklima:

1. Luft ud - ud med fugten
Luft ud systematisk i hele boligen hver dag, og specielt i soverum og bad.

2. Check aftræk og ventiler
Er der aftræk eller ventiler i alle rum? Det giver den bedste luftcirkulation i hele boligen. Check hvert efterår at der er fri passage i aftrækkene.

3. Er luftskiftet i boligen tilstrækkeligt?
Den danske byggelovgivning har i årtier stillet krav til det permanente luftskifte i boliger. I opholdsrum skal hele luftvolumenen skiftes minimum ½ gang i timen og endnu mere i bad og køkken.

4. Lad dørene stå åbne mellem de forskellige rum, så luften frit kan cirkulere hele døgnet igennem.

5. Samme temperatur
Hæv temperaturen til 20-21 grader, og hold så vidt muligt samme temperatur i alle rum.

6. Undgå at tørre tøj indendørs, det afgiver masser af fugt. Hvis du alligevel gør det, så luft ud imens fx ved at sætte vinduer i ventilationsstilling.

7. Korrekt indstilling af mekanisk ventilation.
Hvis du har mekanisk ventilation, er det vigtigt, at det er korrekt indstillet i forhold til netop din bolig, og at anlægget løbende vedligeholdes i henhold til leverandørens vejledning.

Se mere på www.velfac.dk

Adm. direktør Finn Jespersen, VELFAC A/S, telefon 70 110 200

VELFAC er Danmarks førende designvindue. Læs mere på www.velfac.dk

Multimedia

Multimedia