600.000 kr til Danmarks første kombi-kirke

Den 17. december afsløres vinderne af den internationale arkitektkonkurrence om at forvandle Gethsemane kirke på Vesterbro til kombi-kirke

”Nyt liv i kirken” er titlen på idékonkurrencen om visioner for arkitektonisk og brugsmæssig nytænkning af bykirker. Dommerkomiteen ser gerne, at kirkebygning fremover kan bruges både af den lokale sognemenighed og andre borgere i lokalsamfundet til formål og aktiviteter, der ikke er i modsætning til folkekirkens liv og arbejde.

Der er indsendt knap 50 forslag og ideer til, hvordan Gethsemane kirke kan forvandle til en kombikirke. Målet med konkurrencen er at udvikle en kirke der både kan bruges som traditionel kirke men som samtidig kan få helt nye formål til glæde for Vesterbros borgere.

Altså en slags "både-og kirke", hvor kirken kan bruges til gudstjenester og kirkelige handlinger og til lokale aktiviteter og formål. Det indebærer, at kirkerummet og de mange andre rum i kirkebygningen ombygges og indrettes efter de behov, der er lokalt betinget.

Arkitektkonkurrencen er en udløber af 7 menighedsråds arbejde med at udvikle Vesterbros kirker til en fælles bykirke. Arbejdet har ikke blot resulteret i denne konkurrence men også i dannelsen af nogle af Danmarks yngste menighedsråd.

"Virkelyst, idérigdom og foryngelse skal være morgendagens nøgleord for kirkelivet på Vesterbro", siger Lars Balslev, formand for det nyetablerede Vesterbro Bykirkeråd.


Tæt på hverdagslivet

I takt med at de offentlige forvaltninger er slået sammen er afstanden til borgerne blevet større. I landområderne er Brugsen, kroen og biblioteket lukket og forsamlingshuset er nedslidt, men kirken står der endnu.

”Selv om mange danske kirker står tomme, så er kirkerne snart de eneste bygninger som stadig fungerer i lokalområdet. Derfor er det helt afgørende at finde inspiration til at gå nye veje og se kirken som et muligt lokalt samlingspunkt” forklarer menighedsrådsformand Frode Benedikt Nielsen fra Gethsemane kirke.

"Vi vil genre gøre kirken til et lokalt forsamlingshus, der kan bruges til andet og mere end kirke", siger Erik B. Hansen, medlem af dommerkomiteen og Gethsemane menighedsråd.


Vesterbros beboere tages med på råd

Dommerkomiteen overrækker ikke mindre end 600.000 kr til de bedste forsalg som bliver præsenteret i Gethsemane kirke 7 dage før juleaften.

”Vi vil gerne være både kirke og forsamlingshus for kvarteret rundt om Gethsemane kirke. Og netop derfor er programmet for præmieringen udvidet med både reception og spisning for alle” siger menighedsrådsformaden.

Mød: Biskop Erik Normand-Svendsen, Borgmester Hans Toft, Menighedsrådsformand Frode Nielsen, Arkitekt René Kurel mfl. som alle deltager i afsløringen af de bedste forslag.


Program for den 17. december

15:00 Præsentation og Præmiering
16:00 Reception
18:30 Spisning
21:00 Tak for i dag

Menighedsrådet og Vesterbro Bykirke går nu i gang med at planlægge en høring, så Vesterbro’s borgere har mulighed for at se og kommentere de mange forslag. Håbet er, at man i løbet af det kommende år kan udvælge de ideer som bedst passer til kirken og bydelen.

"Det er en fantastisk bygning som bør være åben for alle borgere i lokalområdet", beboer på Litauen Plads

Alle forslag vil blive udstillet den 17. - 18. januar 2009 på Ny Carlsberg Vej 13.

Faktabox

Konkurrencen blev udskrevet i juli 2008.
Bag konkurrencen står:
• Lokale- og Anlægsfonden
• Margot og Thorvald Dreyers Fond
• Den Folkekirkelige Udviklingsfond
• Det kirkelige budgetudvalg i Københavns Kommune
• Vesterbro Provstiudvalg
• Kirkefondet
• Bygningskultur Danmark
• Center for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links