VI UDFORDERER KIRKEN og finder nye måder at bruge kirken på

INVITATION til afsløring af vinderforslag i arkitektkonkurrencen ”Nyt liv i bykirken”

På onsdag den 17. december kl. 15:00 uddeles 600.000 kr til vinderne af den internationale arkitektkonkurrence om at forvandle Gethsemane kirke på Vesterbro til kombi-kirke

For første gang præsenteres helt nye ideer til hvordan en dansk kirke kan bruges.

Mange af Danmarks kirker har for få kirkegængere. Begrundelserne og forklaringerne til det markante fald er mange, men frem for at lade stå til er menighedsrådene bag Vesterbro Bykirke gået helt nye veje.

”Vi tør godt udfordre os selv og kirken. Vi tør godt tænke tanken ”hvad vil der ske, hvis vi indretter kirken anderledes og bruger den til flere formål end i dag”” siger menighedsrådsformand Frode Benedikt Nielsen fra Gethsemane Kirke.

Ikke nok med det, menighedsrådene udarbejde for 2 år siden et idekatalog som bl.a. indeholder forslag om at bygge en flydende kirke der kan sejle i Københavns Havn og bruges til både gudstjenester, koncerter, teater og sejlende cafe. Andre ideer som at, indrette en ”butikskirke” i feks. Indkøbscentret Fisketorvet var også med i kataloget.

”Frem for at lade os begrænse af vores egen iderigdom eller mangel på samme, valgte vi at lade Gethsemane kirke være den fysiske udfordring i den internationale arkitektkonkurrence som har arkitekt Rene Kural fra Center for Idræt og Arkitektur ved Kunstakademiets Arkitektskole som primusmotor” forklare menighedsrådsformanden som ser frem til afsløringen af de bedste forslag.

Vær med og mød: Biskop Erik Normand-Svendsen, Borgmester Hans Toft, Menighedsrådsformand Frode Benedikt Nielsen, Arkitekt René Kural mfl. som alle deltager i afsløringen af de bedste forslag.

Sted: Gethsemane kirke, Danneborgsgade

Abonner

Dokumenter og links