Finhvalen udstiller absurd dansk dobbeltmoral

Alle vil redde finhvalen i Vejle fjord – men ingen kan. Alle kan redde de tusinder af hvaler der hvert år dræbes på brutal vis – men ingen vil. Absurditeten er skrigende, men også kærkommen. Måske er finhvalen i Vejle fjord hvalernes sidste desperate forsøg på at tale til danskerne og åbne vores øjne for den blodige massakre, der foregår i havene hvert eneste år, og hvor Danmark spiller en yderst central rolle.

I næste uge afgøres hvalernes endelige skæbne. Og Danmark spiller i den forbindelse en helt central rolle, der kan koste op mod yderligere 13.000 hvaler livet over de næste 10 år.

21.-25. juni afholder Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) sit årsmøde i Marokko, og på dagsordenen er afstemningen om et nyt forslag, der vil ophæve det internationale forbud mod kommerciel hvalfangst, som har været gældende siden 1986.

Danmark har valgt at lægge sig i ske med de store hvalfangstnationer, der tilsammen udgør den største obstruktion for opretholdelsen af forbuddet mod kommerciel hvalfangst. Dermed vil Danmark være medansvarlig for at det katastrofale forslag fra IWC, kan blive nådesstødet for det 24-årige internationale forbud mod kommerciel hvalfangst. Til trods for at hvalfangstnationerne - Island, Norge og Japan - konstant blæser på det internationalt vedtagne forbud, vil forslaget nu åbne døren for endnu mere aggressiv hvalfangst og dermed øge antallet af hvaler, der dræbes på brutal vis.

Den danske regering har tilkendegivet at den støtter forslaget - hvilket er helt uacceptabelt og ude af trit med et moderne samfunds værdier. Danmarks position har på denne måde omfattende og katastrofale konsekvenser for den fremtidige sikring af forbuddet mod kommerciel hvalfangst. Tilbage i 1986 var Danmark med til at få forbuddet vedtaget. Den nuværende regering står dog i den modsatte position i spørgsmålet.

Men danskerne ved det bare ikke
Det er givetvis de færreste danskere, der rent faktisk er klar over at Danmark direkte støtter de mest brutale hvalfangstnationer og direkte støtter ophævelsen af forbuddet mod kommerciel hvalfangst. Danmark er en særdeles aktiv del af den nordiske ”liga”, der forsøger at sikre at kommerciel hvalfangst kan legitimeres.

Problemet med hvalfangst er ikke så meget et spørgsmål om kvoter og bestandens bevarelse. Det er et spørgsmål om dyremishandling af den mest brutale slags. Vi har nemlig ingen fangstmetoder, der kan fange hvalerne på en human måde. Og regler som vi kender fra landbruget, hvor vi stiller klare krav til at dyrene ikke må lide overlast eller udsættes for unødvendig smerte, er sat helt ud af spil når vi taler hvalfangst. Hvalerne skydes med eksploderende harpuner og skal ofte have indtil flere eksplosioner skudt ind i kroppen, før de dør. Jagten kan stå på i 20-30 minutter og nogle gange op til flere timer, før hvalen er død. I mange tilfælde slipper hvalen alligevel væk og dør langsomt af sine kvæstelser. Igen i mange tilfælde efterlader hvalerne unger eller levende fostre.

Hvalfangst er grusom, helt uacceptabel i et moderne samfund, og helt i strid med danske værdier om dyrevelfærd. Alligevel står den danske regering forrest for at få legitimeret denne brutale industri - alene for at varetage grønlandske interesser.

Finhvalen i Vejle fjord udstiller i skræmmende grad denne dobbeltmoral. Og det er væsentligt for den danske selvforståelse, at befolkningen bliver bevidstgjort om den politik, vi som nation fører på dette område. Især set i lyset af at finhvalens lidelser har fremkaldt så stærke følelser i befolkningen.

Stop nu – før det er for sent!
WSPA anbefaler at den danske regering stemmer nej til forslaget ved IWC’s årlige møde i Marokko, i uge 25, og at Danmark i stedet spiller en langt mere aktiv rolle i forhold til at standse rovdriften på hvaler, der udføres af de resterende store hvalfangstnationer.

For mere information, billedmateriale og interview-forespørgsler, kontakt:
Kommunikations- & pressechef i WSPA Nordic, Morten Rasmussen, e-mail: morten@wspa.dk, tlf. 31 69 70 00.

Du kan finde mere information om hvalfangst på www.wspa.dk/arbejdsomraader/hvaler

WSPA | World Society for the Protection of Animals