NY UNDERSØGELSE AFSLØRER BARSK BEHANDLING AF RENSDYR. Virkeligheden er langt fra vores forestilling om julemandens rensdyr.

En ny undersøgelse af WSPA (World Society for the Protection of Animals) afslører en helt anden virkelighed for renerne i Sverige og Finland end den vi forestiller os - Langt fra bjældeklang og kanefart. Videomateriale viser, at renerne er ekstremt stressede og bange, når de drives sammen i store flokke for at blive slagtet. Håndteringen af dyrene er barsk i alle dele af processen, som overvejende er kommerciel.

På baggrund af afsløringerne har WSPA oprettet en kampagneside, wspa.dk/rener. Her kan dyrevenner bakke op om organisationens opfordring til Nordisk Ministerråd – at de håndhæver Växjö-deklarationen. Deklarationen er fra 2008 og fastslår, at dyr skal betragtes som sansende væsner, der har en værdi i sig selv, og at de skal behandles derefter.

”Vores optagelser virker måske særligt stødende her i december, hvor julen står for døren. Men det er en nøgtern fremstilling af den behandling, renerne er udsat for. At holde rensdyr er en rettighed, der udelukkende tilfalder samerne i Sverige. Men nye kommercielle interessenter har fuldstændigt ændret måden disse blide dyr håndteres på, og det er ikke til det bedre,” siger direktør for WSPA Sverige, Roger Pettersson.

WSPA’s optagelser viser, hvordan renerne - i strid med eksisterende lovgivning - bliver behandlet på uforsvarlig vis uden hensyn til deres naturlige adfærd. Rensdyr er vant til at leve frit i naturen uden nogen form for menneskelig kontakt. De går derfor i panik og forsøger at flygte, når de bliver drevet sammen i flokke på hundredvis af mænd på snescootere. Stressen øges yderligere når de presses ind bag indhegninger og bliver øremærket med kniv med blødninger til følge. I flere tilfælde blev det filmet, hvordan renerne bliver håndteret helt forkert, når de desperat forsøger at undgå at blive læsset ind i lastbilerne, der skal transportere dem til slagteriet.

”Da renerne står tæt pakket i lastbilerne, bliver deres gevirer potentielt livstruende, når de vikles sammen, sidder fast i laddets tremmer, eller når de ved uheld stanger hinanden. Vi har dokumenteret to slagtemetoder: En kniv, der stikkes ind i nakken, og en boltpistol der skydes ind i panden på dyret, mens det sparker og kæmper manisk for at slippe væk. Begge metoder er i strid med gældende lovgivning i Sverige og Finland, som tydeligt fastslår, at ingen unødig stress, smerte eller lidelser må påføres dyr i slagterier. Vi kan ikke tillade dette at fortsætte,” siger direktør for WSPA Sverige, Roger Pettersson.

WSPA opfordrer medlemmerne af Nordisk Ministerråd til at opretholde Växjö-deklarationen og håndhæve de eksisterende dyreværnslove i både Sverige og Finland. Begge landes dyreværnslovgivning fastsætter høje krav til dyrevelfærd for husdyr, forsøgsdyr og dyr i fangenskab.

Billed- og videomateriale

 Følgende materiale er tilgængeligt på WSPA’s FTP-site:

  • Interview med Roger Pettersson
  • Kampagnevideo
  • Videooptagelser – råmateriale
  • Billeder

 Log-in

http://wspa.ftpuk.net
Brugernavn: press

Adgangskode: wspa

  

Noter:

 

For interviews med nordiske WSPA-repræsentanter eller for yderligere information, kontakt:

Gitte Buchhave

Direktør

WSPA Nordic

Tlf: 3393 7212