EU-Domstolen præciserer "reel brug" af EU-varemærker

I artikel 15 i Rådets forordning er det fastslået at en EU-varemærke skal sættes i brug indenfor EU senest fem år efter registreringen. Hvis dette ikke sker indenfor denne periode, kan det medføre tilbagekaldelse. Spørgsmålet i denne sag er, om brugen af et EU-varemærke i kun ét medlemsland er nok for at undgå en sådan tilbagekaldelse.

EU-domstolen fastslår at det kan være nok at benytte et varemærke i kun et land, men at det afhænger af den specifikke situation, og om der er opnået eller fastholdt en vis markedsandel, hvilket er afgørende i en beslutning om "reel brug" af et EU-varemærke.

Baggrund

I 2009 indsendte Hagelkruis Beheer en ansøgning om registrering af Omel som et varemærke i Benelux-landene. Leno Merken, ejeren af EU-varemærket Onel siden 2003, protesterede imod dette, da deres varemærke dækker lignende tjenester delvist i de samme klasser. Hagelkruis Beheer hævdede at brugen af Onel var begrænset til Holland, og at dette ikke var nok for at leve op til "reel brug" af et EU-varemærke. De bad derfor om, at Leno Merken skulle bevise, at der var tale om "reel brug" af varemærket i EU.

BOIS (The Benelux Office for Intellectual Property) var enige med Hagelkruis, mens Leno appelerede til appelretten i Haag, der efterfølgende henlagde nogle spørgsmål til EU-Domstolen.

EU-Domstolens præcisering/afgørelse

Domstolens beslutning er på linie med Generaladvokatens udtalelse fra juli 2012, hvor det fremføres, at der skal ses bort fra territoriale grænser mellem EUs medlemslande, når et varemærke er taget i "reel brug" indenfor fællesskabet. Det vigtige spørgsmål er, om varemærket er taget i brug for at opretholde eller opnå markedsandele i EU for de varer eller tjenester som varemærket dækker.

Et konkret eksempel

Når man vurderer "reel brug", må man overveje, om der har fundet en reel kommerciel udnyttelse af varemærket sted. Hvis for eksempel brugen af et varemærke for en vare eller en tjenesteydelse er begrænset til et land, men at der samtidig er tale om, at der i dette land er opnået en vis markedsandel indenfor den sektor, det hører til, så kan dette være nok for at opfylde betingelserne for "reel brug". 

Mulighed for at konvertere et EU-varemærke til et nationalt varemærke

Hvis der i en tvist ikke opnåes "reel brug" af et EU-varemærke, er det muligt at konvertere dette til et eller flere nationale registreringer i det land eller de lande, hvor betingelserne for "reel" er opfyldt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til dette emne, så kontakt venligst en af vores varemærke-specialister.

Zacco

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.

Tags:

Om os

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.

Abonner

Dokumenter og links