ICANN opfordrer offentligheden til at kommentere på emner, der vedrører nye generiske topdomæner (gTLD’er)

Som et led i processen med at udvide listen af generiske topdomæner har ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) nu opfordret offentlige interessenter til at tilkendegive deres synspunkter og forslag til emnet ”lukkede”, generiske topdomæneansøgninger.

De bestemmelser, der angår ansøgningsprocessen for generiske strenge, er til debat, og ICANN ønsker især offentlighedens kommentarer til at opklare følgende situation:

  • Hvordan skal man afgøre, om en streng er generisk, og
  • Under hvilke omstændigheder skal en specifik topdomæneoperatør have lov til at indføre en såkaldt ”åben” eller ”lukket” registreringspolitik.

ICANN vil gennemgå de afgivne kommentarer og lave en opsummering og analyse, som vil blive videregivet til New gTLD Program Committee of the Board of Directors sammen med andre undersøgelser og analyser, som er under udarbejdelse.

Sidste frist for afgivelse af kommentarer til emnet er den 7. marts 2013.

Hvad er forskellen mellem en ”åben” og en ”lukket” registeringspolitik?

En ”åben” registreringspolitik indebærer, at der ikke er nogen begrænsninger med hensyn til at begrænse registrering til en vis type registrant. Det er f.eks. sådan, at ”.com” fungerer i dag. En domænenavnsregistrering er heller ikke genstand for prøvning inden registrering.  Hvis et domænenavn er ledigt, så kan det registreres af hvem som helst. Tvister og/eller offentlige bekymringer behandles i henhold til regler, der gælder efter registrering.

En ”lukket” registreringspolitik indebærer, at der er visse kriterier, man skal opfylde, for at man kan få lov til at registrere et domænenavn. Et eksempel er gTLD’et ”.museum”, hvor Musedoma er operatør. En registrant skal kunne godtgøre, at vedkommende er et museum af en art for at kunne komme i betragtning til en domænenavnsregistrering under ”.museum”.

Generiske og beskyttede termer

Spørgsmålet er, om et gTLD, som er en generisk term, skal kunne være lukket og dermed blive monopoliseret af operatørvirksomheden. Skal eksempelvis Amazon have lov til at eje gTLD’et ”.app” eller Goodyear ”.tyres” og dermed selv bestemme, hvem der kan og ikke kan registrere et domænenavn under domænet? Nogle er af det synspunkt, at en sådan brug vil have alvorlige konsekvenser for konkurrenceforholdene på markedet, og at det er klart, at det ikke er i internettets bedste interesse, set fra et udviklingssynspunkt, at tillade noget sådant. Andre er af den mening, at den, som betaler for et topdomæne, også skal have lov til at gøre, hvad han eller hun vil, med det uden indblanding udefra.

Spørgsmålet er også interessant, når det drejer sig om beskyttede termer. Skal alle og enhver have lov til at registrere et domænenavn under en term, der ofte beskyttes i mange jurisdiktioner. Skal alle og enhver have lov til at registrere et domænenavn under .doctor   eller .lawyer? Skal enhver juridisk enhed kunne registrere et domænenavn under .gmbh?

Tiden vil vise, hvilke konklusioner ICANN vil nå frem til efter udløbet af fristen for afgivelse af offentlige kommentarer, men man kan notere sig, at bl.a. Microsoft klart har taget standpunkt imod lukkede, generiske TLD’er.

I lyset af det faktum, at der investeres stort i ansøgningsprocessen af mange interessenter, og at andre store virksomheder og regeringer modsætter sig visse ansøgninger, så kan vi forvente, at ICANN vil stå over for visse udfordringer, når de skal vælge, hvilken vej, de vil gå.

Zacco anbefaler:

  • Hvis du ønsker at vide mere og/eller hvis du ønsker at afgive din mening og dine forslag vedrørende ”lukkede”, generiske topdomæner, så besøg ICANNs hjemmeside og bemærk, at sidste dag for afgivelse af kommentarer er den 7. marts 2013.
  • Overvej at registrere dine (registrerede) varemærker hos det såkaldte ”Trademark Clearing House”, som vil blive oprettet for at gøre det nemmere for varemærkeindehavere at få information omkring domænenavnsregistreringer, som er identiske med mærket i de nye topdomæner, og at kunne registrere domænenavne på forhånd baseret på varemærket, når der er behov for dette. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp med en sådan registrering.

Spørgsmål?

Zacco følger udviklingen nøje og vil løbende informere om emnet.
Hvis du har spørgsmål til de nye topdomæner eller domænenavne i øvrigt, så kontakt gerne Lone Prehn.

Kontakt for yderligere information:


Lone Prehn, European Trademark & Design Attorney

Tel: +45 39 48 82 64

E-mail: lone.prehn@zacco.com

Zacco

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.

Tags:

Om os

Zacco er en af Europas største IP-rådgivningsvirksomheder. Vi bistår vore kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og retssager. Ud over bistand med beskyttelse af immaterielle rettigheder tilbyder Zacco også sine kunder strategisk rådgiving rettet mod at øge deres konkurrencefordel gennem en professionel udnyttelse af sådanne rettigheder. Zacco dækker alle tekniske og juridiske områder inden for immaterielle rettigheder. Mange af Zaccos rådgivere er europæiske patent-, varemærke- og/eller designagenter. Zacco har ca 500 ansatte og kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland. Besøg www.zacco.com for yderligere information.

Dokumenter og links