Styregodkjenning av endelig årsregnskap 2015

Styret i DOF ASA har i styremøte den 27. april 2016 godkjent endelig årsregnskap for år 2015.

Ordinær generalforsamling avholdes i henhold til selskapets finansielle kalender onsdag den 25. mai 2016 på Storebø. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.dof.no.

Innkallingen vil også bli sendt pr. post.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Hilde Drønen, CFO, Tlf: 91 66 10 09

Contacts

  • DOF ASA

Subscribe