DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til melding tidligere i dag hvor styret annonserte forslag om en emisjon for å innhente egenkapital i størrelsesorden 360 millioner kroner i en rettet emisjon i forbindelse med en foreslått endring av strategi, hvor selskapet etablerer et nytt geofysisk virksomhetsområde med fokus på marin seismikk.

I denne forbindelse innkalles aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling mandag 20. desember 2010 kl. 14:00 i lokalene til advokatfirmaet BAHR, Stranden 1A, 6. etasje, 0250 Oslo.

Registrering av fremmøtte vil finne sted fra kl. 13:30. Følgende saker foreligger til behandling:

0. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Bjørn Gabriel Reed i BAHR 
1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 
3. Presentasjon av selskapets nye forretnings- område av styrets leder, Atle Jacobsen 
4. Forslag til nye vedtekter 
5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 
6. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen 
7. Fullmakt til å oppta konvertible lån 
8. Opsjonsprogram for selskapets ansatte 
9. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for de ansatte 
10. Frittstående tegningsretter 
11. Endring av styret

Nærmere redegjørelse og begrunnelse for de enkelte sakene følger av vedlagte innkalling.

Innkalling og møteseddel blir i dag sendt selskapets aksjonærer pr post. Selskapets årsrapport for 2009 og siste kvartalsrapport for 2010 finnes på vår hjemmeside www.dolphinics.com eller kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Atle Jacobsen
Styrets leder, Dolphin Interconnect Solutions ASA
Tel. + 47 977 15 336

Erik Hokholt
Styremedlem, Dolphin Interconnect Solutions ASA
Tel. +47 907 56 064

Ketil Sundal,
Finansdirektør, Dolphin Interconnect Solutions ASA
Tel. + 47 959 22 104

Dolphin Interconnect Solutions ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

www.dolphinics.com

About Us

Dolphin Group ASA is the Parent company of Dolphin Geophysical AS, a global full-range, asset light supplier of marine Geophysical services. Dolphin operates a fleet of new generation, high-capacity seismic vessels and offers contract seismic surveys, Multi-Client projects and processing services on a worldwide basis. Dolphin Group ASA is listed at Oslo Stock Exchange (OSE ticker: DOLP).

Documents & Links