DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS - RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2010

Vedlagt følger kvartalsrapport for 3. kvartal 2010.

Dolphin Interconnect Solutions ASA oppnådde i tredje kvartal 2010 en omsetning på 2,7 millioner kroner.  Salgsutviklingen i kvartalet er positiv med en vekst på 9,3% fra andre til tredje kvartal.  EBITDA er vesentlig forbedret sammenlignet med de to foregående kvartaler og endte på minus 0,1 millioner kroner mot minus 1,6 og 1,5 millioner kroner for henholdsvis første og andre kvartal.

Hovedpunkter i tredje kvartal 2010:

* Virksomheten har god fremgang i utviklingen av industrielle løsninger i tråd med de forutsetninger som ble lagt i forbindelse med "re-starten" i vår.

* Nytt PCI Express adapterkort basert på andre generasjons kretser er under utvikling med forventet iverksettelse av kommersiell volum produksjon tidlig i første kvartal 2011.

* Arbeid med strategisk gjennomgang og søk etter nye forretningsmuligheter er iverksatt.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal, CFO
Tlf:23 16 70 02         
Mob:95 92 21 04
E-post:ketil@dolphinics.com


Dolphin Interconnect Solutions ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf:23 16 70 00
Fax:23 16 71 80         
www.dolphinics.com

About Us

Dolphin Group ASA is the Parent company of Dolphin Geophysical AS, a global full-range, asset light supplier of marine Geophysical services. Dolphin operates a fleet of new generation, high-capacity seismic vessels and offers contract seismic surveys, Multi-Client projects and processing services on a worldwide basis. Dolphin Group ASA is listed at Oslo Stock Exchange (OSE ticker: DOLP).