MELDEPLIKTIG HANDEL OG FLAGGEMELDING - OPPDATERING AV MELDING DATERT 26. OKTOBER 2010a

Det vises til melding om meldepliktig handel og flagging datert 26. oktober 2010 vedrørende opsjonsavtale mellom Three M AS, et selskap som eies 100% av styreleder Atle Jacobsen, og GN Power AS og Glenn Nøstdahls Konsulent og Salgstjenester AS om kjøp av til sammen 1.743.034 aksjer (21,29%) i Dolphin Interconnect Solutions ASA (Dolphin) til kurs NOK 2,40 pr aksje.

Partene har i går avtalt en forlengelse av opsjonen, slik at opsjonen løper til 3. desember 2010. Oppgjør vil eventuelt skje 8. desember 2010. Øvrige vilkår i opsjonsavtalen er uendret.

For øvrig vises til melding av 26. oktober 2010.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal, CFO
Tlf: 23 16 70 02
Mob: 95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Interconnect Solutions ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf: 23 16 70 00
Fax: 23 16 71 80

www.dolphinics.com

About Us

Dolphin Group ASA is the Parent company of Dolphin Geophysical AS, a global full-range, asset light supplier of marine Geophysical services. Dolphin operates a fleet of new generation, high-capacity seismic vessels and offers contract seismic surveys, Multi-Client projects and processing services on a worldwide basis. Dolphin Group ASA is listed at Oslo Stock Exchange (OSE ticker: DOLP).